OGLEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zunanji vzvratni ogledali

nastavitve

Ko s stikalom 2 izberete zunanje vzvratno ogledalo, se na stikalu vklopi vgrajena kontrolna lučka. Nato za nastavitev v želeni položaj uporabite gumb 1.

Ogrevanje zunanjih ogledal

Ogrevanje zunanjih ogledal se vključi istočasno z ogrevanjem zadnjega stekla. GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA.

Preklopna zunanja ogledala

Zunanji ogledali se ob odklepanju vozila samodejno preklopita navzven. Ob zaklepanju vozila se zunanji ogledali samodejno preklopita navznoter.

Sicer pa lahko preklop zunanjih ogledal navznoter ali navzven sprožite tudi s pritiskom stikala 3.

Opomba: samodejni preklop zunanjih ogledal lahko izklopite/vklopite MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Poseben primer

Če je bilo zunanje ogledalo ročno preklopljeno navzven ali navznoter, ga je mogoče ponastaviti v položaj za uporabo.

To lahko storite s pritiskom stikala 3. Z zunanjih ogledal je slišno mehansko tapkanje.

Če tapkanja ne slišite, znova pritisnite stikalo 3, da z zunanjih ogledal zaslišite tapkanje.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Predmeti v vzvratnem ogledalu so bližje, kot so videti. Iz varnostnih razlogov upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.

Notranje vzvratno ogledalo

Ogledalo nastavljate po potrebi.

Vzvratno ogledalo z vzvodom 4

Med vožnjo ponoči ga lahko preklopite z vzvodom 4 za vzvratnim ogledalom, da vas ne bi slepil odsev luči za vami vozečega vozila.

Vzvratno ogledalo brez vzvoda 4

Vzvratno ogledalo samodejno potemni, ko vam sledi vozilo, ki vas osvetli, ali ob močni svetlobi.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Predmeti v vzvratnem ogledalu so bližje, kot so videti. Iz varnostnih razlogov upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.