STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikalo za zagon

Položaj “Stop in zaklenjen volan” LOCK 0

Zaklepanje: izvlecite ključ in zasukajte volanski obroč, da se zablokira.

Odklepanje: počasi obračajte ključ in istočasno premikajte volanski obroč.

Položaj »Vožnja« ON 2

Vključen kontakt: uporabljate lahko katero koli dodatno opremo (radio itd.).

Položaj “Zagon” START 3

Če motor ne steče, obrnite ključ v začetni položaj in ponovite zagon. Takoj ko motor steče, spustite ključ.

Opomba: pri izvedenkah na dizelski pogon lahko preteče nekaj sekund med delovanjem na ključ in zagonom motorja, zato da se omogoči zagonsko segrevanje motorja.