KARTICA ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE: uporaba

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na voljo imate tri načine za zaklepanje/odklepanje vozila:

- »prostoročno upravljanje«, ko se približujete in oddaljujete od vozila;

- »prostoročno upravljanje« z 2 gumbom na 1 kljuki enih od sprednjih vrat;

- s kartico v načinu daljinskega upravljanja.

Vklop/izklop načina za prostoročno upravljanje

Glede na model vozila lahko vklopite/izklopite:

- odklepanje pri približevanju in zaklepanje pri oddaljevanju od vozila;

- zaklepanje in odklepanje s pritiskom gumbov na kljuki vrat;

Lahko tudi onemogočite/vklopite zvočni signal, ki se pojavi pri zaklepanju pri oddaljevanju od vozila. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Kartica ne sme biti v stiku z drugo elektronsko opremo (računalnik, telefon itd.), ki lahko moti delovanje.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Prostoročno odklepanje pri približevanju vozilu

Ko je kartica v območju zaznavanja vozila 3, se vozilo odklene. Odklepanje je nakazano z enkratnim utripom varnostnih utripalk in bočnih smerokazov.

Prostoročno zaklepanje pri oddaljevanju od vozila

S kartico pri sebi ter pri zaprtih vratih in prtljažniku se oddaljite od vozila: vozilo se samodejno zaklene, ko zapustite območje zaznavanja 3.

Opomba: razdalja, pri kateri se vrata zaklenejo, je odvisna od okolice.

Na zaklepanje vozila opozorita dva utripa varnostnih utripalk, ki nato štiri sekunde neprekinjeno svetijo, potrdi pa ga še zvočni signal.

Če je kartica v območju zaznavanja 3, se zaklepanje na daljavo po približno 15 minutah izklopi. Za zaklepanje vozila pritisnite gumb 2 na kljuki 1 ali gumb 5 na kartici.

Oddaljeno zaklepanje vozila ni mogoče, če je kartica v območju 4.

Zrcala se, odvisno od vozila, ob odklepanju/zaklepanju vozila samodejno preklopijo navzven/navznoter. OGLEDALA

Prostoročno odklepanje/zaklepanje z gumbom 2

Ko je kartica v območju 3 in se vozilo zaklene, pritisnite gumb 2 na kljuki 1 levih ali desnih sprednjih vrat: vozilo se odklene. Celo vozilo lahko odklenemo tudi s pritiskom na gumb 2.

Varnostne utripalke in bočni smerokazi z enkratnim utripom opozorijo, da so vrata odklenjena, pri nekaterih vozilih pa se tudi zunanja ogledala samodejno preklopijo navzven.

Vozilo lahko odklenemo tudi s ponovnim pritiskom gumba 2.

Dvakratni utrip varnostnih utripalk vas opozori, da je vozilo zaklenjeno, pri nekaterih vozilih pa se hkrati zunanja ogledala samodejno preklopijo navznoter.

Posebnosti pri odklepanju

Po osmih dneh neuporabe je odklepanje pri približevanju onemogočeno.

Pritisnite gumb 2 (sprednja vrata ali prtljažnik) ali pa uporabite kartico za daljinsko upravljanje (glejte naslednje strani), da odklenete vozilo in znova vklopite način za prostoročno upravljanje.

Posebnosti pri načinu prostoročnega zaklepanja

Po zaklepanju v prostoročnem načinu je treba počakati približno tri sekunde, preden lahko znova odklenete vozilo. V teh treh sekundah se lahko prepričate, ali je vozilo zaklenjeno, tako da potegnete kljuke na vratih.

Opomba: če so odprta oz. slabo zaprta prtljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smernikov.

Uporaba kartice z daljinskim upravljalnikom

Odklepanje s kartico

Pritisnite gumb 7.

Varnostne utripalke in bočni smerokazi z enkratnim utripom opozorijo, da so vrata odklenjena, pri nekaterih vozilih pa se tudi zunanja ogledala samodejno preklopijo navzven.

Zaklepanje s kartico

Ko so vrata in prtljažnik zaprti, pritisnite gumb 5: vozilo se zaklene.

Dvakratni utrip varnostnih utripalk vas opozori, da je vozilo zaklenjeno, pri nekaterih vozilih pa se hkrati zunanja ogledala samodejno preklopijo navznoter.

Z dvojnim pritiskom gumba 5 zaklenete vozilo in omogočite zapiranje sprednjih in zadnjih stekel (odvisno od vozila).

Posebnost:

- največja razdalja, pri kateri se vozilo zaklene, je odvisna od okolice;

- če so odprta oz. slabo zaprta prtljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smernikov.

Pri delujočem motorju gumbi kartice ne delujejo.

Če pri prižganem motorju kartica ni več v območju 4, potem ko ste odprli in zaprli vrata, vas sporočilo »Kartica ni zaznana opozori, da kartice ni več v vozilu. Tako se ne more zgoditi, da bi se odpeljali, potem ko ste odložili enega od potnikov, ki ima pri sebi kartico.

Opozorilo izgine, ko je kartica ponovno zaznana.

Odklepanje/zaklepanje samo prtljažnika

Pritisnite gumb 6, da zaklenete/odklenete samo prtljažnik.

KARTICA RENAULT ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE