POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potovalni računalnik AB ali C

Glede na izvedenko vozila prikazuje naslednje funkcije:

- prevožena razdalja;

- vozni parametri;

- informativna sporočila;

- sporočila o motnjah delovanja (ki jih spremlja kontrolna lučka ©);

- opozorilna sporočila, ki jih spremlja kontrolna lučka ®;

- meni za osebne nastavitve vozila MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo A

Funkcije bodo porazdeljene v območjih 567 in  8. Mesta območij se razlikujejo glede na izbrani slog.

Pritisnite stikalo 1 za brskanje po območjih 5 in 6, nato izberite funkcije z zaporednim pritiskanjem stikala 2 ali 3.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo B

Funkcije bodo porazdeljene v območjih 567 in  8.

Pritisnite stikalo 1 za brskanje po območjih in izbiranje funkcij z zaporednim pritiskanjem stikala 2 ali 3.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo C

Pritisnite stikalo 1 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«.

Večkrat pritisnite upravljalnik 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 za potrditev.

Izbori

(prikaz je odvisen od opreme vozila in države)

a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju;

b) Nastavitve potovanja:

- povprečna poraba goriva;

- trenutna poraba goriva;

- ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim gorivom;

- prevožena razdalja;

- povprečna hitrost;

- povprečna poraba goriva UNP;

- ocenjena razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalim gorivom UNP;

- predvidena prevožena razdalja z UNP;

c) števec dnevno prevoženih kilometrov in povprečna hitrost;

d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah;

e) nastavitev ure;

f) razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda;

- razdalja do naslednjega vzdrževalnega pregleda vozila;

- prevoženi kilometri pred menjavo olja;

g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim reagentom.

Ponastavitev števca dnevno prevoženih kilometrov in parametrov potovanja (gumb za ponastavitev)

Ko prikazovalnik kaže enega od parametrov potovanja, pritisnite in držite stikalo 4 »OK«, dokler se prikazana vrednost ne ponastavi na ničlo.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje v začetni položaj

Podatki o povprečni porabi goriva, razdalji, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, in povprečni hitrosti vožnje bodo točnejši in stabilnejši, čim večja bo prevožena razdalja od zadnjega pritiska na tipko za vračanje v začetni položaj.

Po prvih kilometrih vožnje po vrnitvi parametrov na ničlo lahko opazite, da se razdalja, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, povečuje. Razdalja je namreč izračunana na podlagi povprečne porabe goriva od zadnjega pritiska na tipko za vračanje na ničlo. Povprečna poraba goriva pa se zmanjša, ko:

- vozilo konča fazo pospeševanja;

- motor doseže normalno delovno temperaturo (motor je bil hladen, ko ste pritisnili tipko za vračanje v začetni položaj);

- vožnja preide z mestne na odprto cesto.