Nazaj na seznam

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija na podlagi podatkov kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri, če vozilo prečka neprekinjeno ali prekinjeno črto ali če se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Vklop/izklop

Če želite vklopiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumentni plošči lahko izbrali možnost »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ohranjanje pasu vklop« in vklopi se opozorilna lučka »«.

Ko vklopite funkcijo pomoči za ohranjanje voznega pasu, se samodejno vklopi funkcija »Opozorilo na spremembo voznega pasu«. OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU.

Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumentni plošči lahko izbrali »Ohranjanje pasu izklop«.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: če izklopite funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«, se izklopi tudi funkcija »Opozorilo na spremembo voznega pasu«.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 3.

Funkcija je nastavljena tako, da se vklopi, ko se vozilo premika s hitrostjo približno med 70 km/h in 180 km/h ter če so opozorilna lučka in indikatorja leve in desne črte 3 obarvani belo.

Funkcija se vklopi, če vozilo prečka črto ali se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

V teh primerih:

- funkcija sproži popravek smeri v krmilnem sistemu vozila za smer vožnje;

- opozorilna lučka in indikator 3 na instrumentni plošči se na strani prečkane črte obarvata rumeno.

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Če popravek smeri v krmilnem sistemu ne zadošča, se opozorilna lučka in indikator 3 na strani prečkane črte na instrumenti plošči obarvata rdeče, spremljajo pa ju tresljaji v volanu.

Posebni primeri

Ob uporabi funkcije:

- Če sistem ne zaznava več posegov voznika na volanu, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka v rumeni barvi, spremljata pa jo sporočilo »Drži roke na volanu« in zvočno opozorilo.

Zvočno opozorilo spremljata opozorilna lučka in sporočilo, dokler voznik ne prevzame nadzora;

- Če je sistem aktiven predolgo, se zasliši zvočno opozorilo in smerokaz 3 na ustrezni strani vozila utripa, dokler voznik ne prevzame nadzora.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

Začasno ni na voljo

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- pri vklopu enega od smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

- pri zaviranju v sili;

-...

Če funkcija ni na voljo, se na instrumentni plošči prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in leva/desna opozorilna lučka za pomoč pri vožnji 3.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Na instrumentni plošči se prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in opozorilna lučka leve/desne črte.

Nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Intenzivn. vibriranja«: nastavitev vibracij volana za funkcijo »Opozorilo na spremembo voznega pasu«;

- »Opozorilo«: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Pozno«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Standard«: črta je zaznana ob približevanju;

- »Zgodaj«: črta je zaznana v bližini.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Nastavitve (nadaljevanje)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Ohranjanje pasu občutljivost«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- za prilagoditev nastavitve se premikajte tako, da večkrat zaporedoma pritisnete stikalo 6 ali 7. Pritisnite stikalo 8 OK.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka ©, ki jo spremlja sporočilo »Sprednja kamera preverite«.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« lahko deluje nepravilno ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- cesta je spolzka (sneg, poledica, akvaplaning, gramoz itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- vozilo vstopa v območje z veliko oznakami na cestišču (območje, kjer poteka delo na cesti ipd.).

UPORABA SISTEMA ZA OHRANJANJE VOŽNJE PO USTREZNEM VOZNEM PASU