FUNKCIJA »AUTOHOLD«

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenem vozilu (npr. pred semaforjem, na križišču, v prometnem zastoju itd.) funkcija zagotovi zavorno silo tudi, ko voznik spusti zavorni pedal.

Zavorna sila se sprosti, takoj ko voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi.

Aktiviranje

Pritisnite stikalo 2.

Opozorilna lučka 1 stikala 2 zasveti in potrdi vklop funkcije.

Deaktiviranje

Hkrati pritisnite zavorni pedal in 2 stikalo.

Opozorilna lučka 1 stikala 2 se izklopi in potrdi izklop funkcije.

Če se zavorna sila vzdržuje, se parkirna zavora samodejno vklopi v naslednjih primerih:

- če voznik zapusti vozilo;

ali

- če je vozilo zaustavljeno več kot približno tri minute.

Pogoji za vzdrževanje zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznikov varnostni pas je pripet;

in

- samodejna parkirna zavora je sproščena;

in

- vozilo ni zaustavljeno na klancu z velikim naklonom.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči pomeni, da se zavorna sila vzdržuje.

Pogoji za prekinitev zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi;

ali

- voznik izklopi funkcijo.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po vsakem zagonu se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena.

Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata kontrolna lučka na stikalu 2 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, in se izklopita, ko se vrata zaklenejo. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

UPORABA SAMODEJNE PARKIRNE ZAVORE IN SPOZNAVANJE FUNKCIJE AUTOHOLD