Nazaj na seznam

SAMODEJNI MENJALNIK, ELEKTRONSKA ROČICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronska izbirna ročica 1

R: vzvratna vožnja

N: prazen tek

D: avtomatski način

P: parkiranje, gumb 2

Kontrolna lučka 3 prikaže vklopljeno prestavno razmerje.

Na instrumentni plošči vas naslednji simboli obvestijo:

4: položaj vklopljenega prestavnega razmerja;

5: položaj, do katerega lahko dostopate s trenutnega položaja tako, da izbirno ročico 1 premaknete za eno stopnjo naprej ali nazaj;

6: položaj, do katerega lahko dostopate s trenutnega položaja tako, da izbirno ročico 1 premaknete za dve stopnji naprej ali nazaj.

Prikazani simbol 5 ali 6 označuje prestavna razmerja, ki jih je mogoče izbrati. Če tovrstni simboli niso prikazani, pomeni, da teh prestavnih razmerij ni mogoče izbrati s trenutnega položaja.

Trikotnik 7 se vklopi, ko je aktiviran ročni način.

Preverite, da gorita kontrolna lučka P na instrumentni plošči in kontrolna lučka na gumbu 2, preden zapustite vozilo.

Nevarnost premikanja vozila.

Impulzni izbirnik

Premaknite izbirno ročico 1 za eno ali dve stopnji naprej ali nazaj, da izberete želeni položaj (R, N ali D), nato pa spustite ročico. Ta se bo vrnila v stabilni položaj.

Izbrani položaj se pojavi na instrumentni plošči skupaj z opozorilno lučko 4, prikazano pred položajem.

Če je zaradi določenih pogojev prestavljanje iz enega položaja v drugega onemogočeno, želeni položaj začne utripati na instrumentni plošči.

Za vklop položaja P

Ko je vozilo zaustavljeno, pri delujočem motorju ali vključenem kontaktu pritisnite gumb 2, da prestavite v položaj P. Ko menjalnik prestavite v položaj za parkiranje P, opozorilna lučka na gumbu 2 zasveti oranžno.

Za izklop položaja P

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju pritisnite zavorni pedal in premaknite izbirno ročico 1 naprej oz. nazaj glede na želeni položaj. Opozorilna lučka gumba 2 se izklopi.

Če zavorni pedal ni popolnoma pritisnjen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal« in vklopi opozorilna lučka .

Opomba:

- če voznik odpre vrata, da bi zapustil vozilo in položaj P ni vklopljen, se zasliši zvočni signal, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »P ni vklopljen«;

- opozorilna lučka zasveti vsakič, ko je treba pritisniti zavorni pedal zaradi spremembe položaja samodejnega menjalnika.

Preklop v prazni tek

Če želite pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju izbrati položaj N, premaknite izbirno ročico 1 za eno stopnjo naprej oz. nazaj glede na vklopljeno prestavno razmerje.

Vožnja z avtomatskim načinom prestavljanja

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju premaknite izbirno ročico 1 za dve stopnji nazaj, da vklopite položaj D.

Če eden od pogojev ni izpolnjen, utripa D približno pet sekund in na instrumentni plošči se za približno 15 sekund prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«.

V večini voznih razmer vam je potem ne bo več treba premikati: avtomatika bo samodejno vključevala posamezne prestave v najugodnejših trenutkih, pri ustreznem številu vrtljajev motorja ter glede na vrsto cestišča, obtežitev vozila in izbrani način vožnje.

Opomba: pri delujočem motorju, hitrosti vozila med 0 in 8 km/h ter vklopljenem položaju N ali R je treba pritisniti zavorni pedal za preklop v položaj D. To je koristno pri parkirnih manevrih, ki zahtevajo več izmeničnih preklopov med vožnjo naprej in vzvratno prestavo.

Varčna vožnja

Med vožnjo naj bo izbirna ročica vedno v položaju D. Pedal plina pritiskajte z občutkom in menjalnik bo samodejno zamenjal prestavo pri nižjem številu vrtljajev motorja.

Pospeševanje in prehitevanje

Do konca pohodite pedal za plin (preko trde točke pedala).

Za namene prehitevanja lahko v nižjo prestavno razmerje prestavite tudi s pritiskom leve ročice na volanu.

Preklop v vzvratno prestavo

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju premaknite izbirno ročico 1 za dve stopnji naprej, da vklopite položaj R.

Če zavorni pedal ni pritisnjen, se zasliši zvočni signal, prikaz položaja R utripa približno 5 sekund na shemi, ki se prikaže na instrumentni plošči, in za približno 15 sekund se prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«.

Opomba: pri delujočem motorju, hitrosti vozila med 0 in 8 km/h ter vklopljenem položaju N ali D ni treba pritisniti zavornega pedala za preklop v položaj R. To je koristno pri parkirnih manevrih, ki zahtevajo več izmeničnih preklopov med vožnjo naprej in vzvratno prestavo.

Ročici za spreminjanje prestavnih razmerij 8 in 9

Glede na vrsto vozila lahko morda uporabite ročici 8 in 9 za spreminjanje prestavnih razmerij, ko je prestavna ročica v položaju D.

8: Prestavljanje v nižjo prestavo.

9: Prestavljanje v višjo prestavo.

S temi stikali ni mogoče vklopiti položajev P, N in R.

Vožnja v načinu ročnegaprestavljanja

Med vožnjo v položaju D lahko preklopite na ročni način vožnje z uporabo ročic 8 in 9 na volanu. Na voljo sta dva ročna načina vožnje (odvisno od vozila):

- z »začasnim« ročnim načinom je mogoče vsiliti spremembo prestavnega razmerja s kratkim pritiskom ene od ročic na volanu. Način vožnje D in vklopljeno prestavno razmerje se prikažeta na instrumentni plošči, na kontrolni lučki 3 pa močneje zasvetita črka D in puščica navzdol.

Opomba: menjalnik sam preklopi v samodejni način D, če vklopljeno prestavno razmerje ni več optimalno glede na zmogljivost vozila ali če določeno časovno obdobje ni bilo izvedeno nobeno dejanje na ročici.

- trajni ročni način se vklopi z daljšim pritiskom ene od ročic. Način vožnje M in vklopljena prestava bosta prikazana na prikazovalniku 10 na instrumentni plošči. Vse črke in puščica navzdol od zadaj osvetljuje kontrolna lučka 3.

Opomba: glede na vozilo se lahko vrnete v samodejni način tako, da pritisnete in zadržite desno ročico ali premaknete impulzno ročico 1 za eno ali dve stopnji nazaj.

V vseh primerih:

- za preklop v nižjo prestavo pritisnite levo stikalo,

- za preklop v višjo prestavo pritisnite desno stikalo.

Opomba: indikatorji + in - ali in (odvisno od prikazovalnika) vam predlagajo prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo.

Posebni primeri

Pri določenih pogojih vožnje (ki povzročijo npr. zaščito motorja, vklop elektronskega sistema za nadzor stabilnosti: ESC itd.) lahko samodejni sistem sam vklopi ustrezno prestavo.

Prav tako lahko samodejni sistem zavrne prestavljanje v določeno prestavo in tako prepreči napačne premike. V tem primeru nekaj sekund utripa prikaz na instrumentni plošči.

Izjemni primeri

- Če je zaradi vrste ceste ali vremenskih razmer (strm klanec navzgor, nenadne strmine navzdol, globok sneg, pesek ali blato) težko ostati v samodejnem načinu delovanja, se (odvisno od vozila) priporoča, da preklopite v ročni način z ročicama na volanu. Ročno pretikanje je v tem primeru priporočljivo tudi zato, da se izognete samodejnemu zaporednemu pretikanju, ki ga pri vzpenjanju vsili »avtomatika«, in zato, da lahko pri vožnji navzdol izkoristite zaviranje z motorjem.

- Da motor v zelo hladnem vremenu ne bi ugasnil, nekaj trenutkov počakajte v položaju P ali N in šele nato premaknite izbirno ročico v položaj Dali R.

Parkiranje vozila

Pri vozilih z ročico 1, se samodejno vklopita položaj P in samodejna parkirna zavora (pri opremljenih vozilih), ko:

- je motor zaustavljen;

- je voznikov varnostni pas odpet, vozilo pa zaustavljeno;

- so voznikova vrata odprta, vozilo pa zaustavljeno.

Na instrumentni plošči se prikaže črka P in vklopi se opozorilna lučka gumba P.

Ker se ob izklopu motorja položaj P izklopi samodejno, je v nekaterih primerih (npr. pri uporabi določenih avtopralnic) morda treba vklopiti položaj N:

- pri delujočem motorju pritisnite gumb P, premaknite izbirno ročico 1 za eno stopnjo naprej ali nazaj in zaustavite motor;

- pri zaustavljenem motorju in vklopljenem kontaktu premaknite izbirno ročico 1 za eno stopnjo naprej ali nazaj in izklopite motor.

Ob naslednjem zagonu motorja se položaj P vklopi samodejno v zgoraj navedenih primerih.

P položaj lahko aktivirate samo, ko vozilo miruje.

Če želite na vzponu stati na mestu, ne pritiskajte na plin.

Nevarnost pregretja samodejnega menjalnika.

Iz varnostnih razlogov nikoli ne odvzemite kontakta pred popolno zaustavitvijo vozila.

Časovna obdobja za vzdrževanje

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila in tako preverite, ali je treba za samodejni menjalnik treba izvesti vzdrževalni poseg.

Če servisnega posega ni treba izvesti, olja ni treba dolivati.

Motnje delovanja

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite samod.menjalnik«, je to znak za okvaro.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pregrevanje samod.menjalnika«, se čim prej ustavite, da se menjalnik ohladi; z vožnjo nadaljujte šele, ko sporočilo izgine;

- odpravljanje težav pri vozilu s samodejnim menjalnikom VLEKA: v primeru okvare.

V primeru okvare motorja ali električne napake (napaka akumulatorja), ki vpliva na delovanje samodejnega menjalnika, poskrbite, da je vozilo ustrezno blokirano.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (na primer: deformacija ene od prem).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.