ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1.

Zagon:

- vozila s samodejnim menjalnikom v položaju P, pritisnite zavorni pedal,pritisnite gumb 2, nato po zagonu motorja sprostite zavorni pedal;

- pri vozilih z ročnim menjalnikom pritisnite zavorni pedal in pritisnite gumb 2, nato pa po zagonu motorja sprostite zavorni pedal. Če je prestava vklopljena, pritisnite tudi pedal sklopke.

Posebnosti

- Če ni izpolnjen kateri od pogojev za zagon, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore + START« ali »Pritisnite pedal sklopke + START« ali »Prestavite menj. v položaj P«;

- v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Opomba: pri vozilih z ročnim menjalnikom se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal sklopke«, če motor ugasne. Do konca pritisnite pedal sklopke za ponovni zagon motorja.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Izvedenka UNP (UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN)

Za zagon motorja se vedno uporablja bencin.

Obrnite ključ v položaj zagona »Start«, ne da bi pritisnili na stopalko za plin.

Sistem samodejno odloča o prehodu iz bencinskega pogona v način UNP.

Odvisno od vozila lahko sistem pri nekaterih pogojih uporabe (npr. sunkovito pospeševanje) začasno preklopi nazaj v bencinski način.

Sistem lahko ponovno zagotovi način pogona UNP, če so pogoji v okolju znova primerni.

Za več informacij POSEBNOSTI RAZLIČIC NA LPG.

Pri temperaturah blizu 0 °C, ali nižjih je priporočljiva uporaba načina ECO, za čim večji izkoristek načina UNP. NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Nikoli ne izključite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih. Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata ..., s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste. SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Prostoročni zagon pri odprtem prtljažniku

V tem primeru kartica ne sme biti v prtljažniku, da preprečite možnost, da bi jo izgubili.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilu lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigacijski sistem, brisalci itd.).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje delovanja

V nekaterih primerih kartica za prostoročno upravljanje morda ne bo delovala:

- iztrošena baterija kartice ipd.;

- bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, videoigrice...);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Postavi kartico v območje + START«.

Pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke, nato pa vstavite kartico 5 (stran gumba) v območje za vstavljanje 4. Za zagon vozila pritisnite gumb 2. Sporočilo ugasne.

Pogoji za zaustavitev motorja

pri vozilih s samodejnim menjalnikom mora vozilo mirovati, prestavna ročica pa mora biti v položaju P.

Ko je kartica v vozilu, pritisnite gumb 2: motor ugasne. Volanski drog se zaklene ob odpiranju vrat ali ob zaklepanju vozila.

Če kartice ni več v potniškem prostoru, ali če je baterija kartice iztrošena, ko vozilo miruje in poskušate ugasniti motor, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Kartica odsotna prit./drži START«: pritisnite gumb 2 in ga držite več kot tri sekunde.

Če kartice ni več v potniškem prostoru, se prepričajte, da je dosegljiva preden pritisnete gumb. Brez kartice vozila ne bo mogoče ponovno zagnati.

Pri zaustavljenem motorju vključena dodatna oprema (avtoradio...) deluje še približno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Preden zapustite vozilo, še posebej, ko imate pri sebi kartico, se prepričajte, da je motor dejansko izklopljen.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Zagon motorja na daljavo

Ta funkcija omogoča daljinski zagon motorja.

Inicializacija

Če je vozilo ustrezno opremljeno, pritisnite gumb za odklepanje 7, nato pa pritisnite gumb za oddaljeni zagon dvakrat zaporedoma in ga vsakič držite približno 2 sekundi 6. Med zaporednima pritiskoma ne sme preteči več kot 5 sekund. Varnostne utripalke se zaporedoma vklapljajo za 3 sekunde za potrditev ponastavitve sistema.

Opomba: ko je funkcija enkrat vklopljena, je ni mogoče izklopiti.

Priporočamo vam, da se obrnete na predstavnika servisne mreže.

Operacija

Za oddaljeni zagon motorja pritisnite gumb za zaklepanje 8, nato v naslednjih 2 sekundah pritisnite gumb za oddaljeni zagon 6 in ga držite približno 2 sekunde. Varnostne utripalke se zaporedoma vklapljajo približno za 3 sekunde in motor se zažene.

Motor bo deloval 5 minut. Pri delujočem motorju lahko delovanje funkcije podaljšate še za 5 minut tako, da zopet pritisnete gumb za zaklepanje 8, nato pa gumb za oddaljeni zagon 6. Varnostne utripalke se zaporedoma vklapljajo približno 3 sekunde za potrditev podaljšanja delovanja funkcije.

S to funkcijo lahko programirate zagon motorja, če želite potniški prostor ogreti ali prezračiti do 24 ur pred uporabo vozila.

Konfiguracijo in programiranje je glede na vozilo mogoče izvesti prek zaslona multimedijskega sistema 9: za več informacij glejte navodila za multimedijsko opremo.

Učinkovitost oddaljenega zagona motorja je odvisna od zunanjih faktorjev, kot so:

- ovire, zgradbe, zidovi, druga vozila itd.;

- motnje radijske frekvence (televizija, radio, prenosni telefon, drugi daljinski upravljalniki itd.);

- stanje baterije ključa/kartice.

Zagon motorja na daljavo deluje, če:

- pri vozilih s samodejnim menjalnikom naj bo menjalnik v položaju P ali N;

- kontakt je izključen;

- pokrov motornega prostora je zaprt;

- vsi odpiralni deli (vrata in prtljažnik) so zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo;

- v ekstremnih vremenskih razmerah oddaljeni zagon motorja s programiranjem morda ne bo deloval.

Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, luči utripajo približno 3 sekunde.

V primeru uporabe funkcije se preden zapustite vozilo prepričajte, da so vsi električni porabniki (brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd.) izklopljeni in vsa dodatna oprema izključena.

Obstaja nevarnost požara.

Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Odvisno od države sta lahko funkcija oddaljenega zagona ali njeno programiranje prepovedani z zakonom in/ali veljavnimi predpisi.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise v vaši državi.