Nazaj na seznam

VZGLAVNIKI NA PREDNJIH SEDEŽIH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomik vzglavnika navzgor

Pritisnite na 2 gumb in povlecite vzglavnik navzgor do želene višine. Preverite ali je pokrov motorja pravilno zaskočen.

Pomik vzglavnika navzdol

Pritisnite na gumb 2 in potisnite vzglavnik navzdol do želene višine. Preverite, ali je ustrezno blokiran.

Odstranitev vzglavnika

Dvignite ga v najvišji položaj (po potrebi nagnite naslonjalo sedeža nazaj). Medtem ko je vzglavnik v najvišjem položaju, pritisnite na gumb 2 in potegnite vzglavnik navzgor, dokler ga ne izvlečete.

Ponovna namestitev vzglavnika

Drogova vzglavnika 3 morata biti čista.

Vtaknite drogova vzglavnika v vodila 1 (po potrebi nagnite naslonjalo sedeža nazaj). Vzglavnik potisnite navzdol, da se blokira, in nato pritisnite gumb 2 za nastavitev želene višine. Preverite, ali so vsi drogovi 3 na sedežnem naslonjalu pravilno zaskočeni.

Vzglavnik je pomemben element za zagotavljanje varnosti, zato naj bo vedno nameščen in pravilno nastavljen: zgornji del vzglavnika mora biti čim bliže temenu, razdalja med glavo in delom A pa mora biti čim manjša.