Nazaj na seznam

ZADNJA SEDEŽNA KLOP: funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Preklop naslonjala sedežne klopi

Pazite, da sta prednja sedeža pomaknjena dovolj naprej.

Preden preklapljanjem sedeža:

- potisnite vzglavnik navzdol v najnižji položaj,

- namestite varnostni pas v vodilo jermena A in pripnite varnostni pas. To preprečuje, da bi se varnostni pas zataknil, ko se naslonjalo ponovno dvigne.

Povlecite ročko 1 in znižajte naslonjalo B.

Opomba: iz varnostnih razlogov je naslonjalo sedeža B opremljeno z zadrževalnim sistemom. Pri premikanju lahko pride do odpornosti.

Za ponovno namestitev naslonjala ravnajte v obratnem vrstnem redu kot pri demontaži.

Ponovno dvignite naslonjalo, dokler ne doseže blokirnega zgloba naslonjala.

Pazite, da se varnostni pas ne zagozdi med naslonjalom in zadnjo polico.

Preverite delovanje varnostnega pasu.

Pred kakršnim koli premikanjem naslonjala namestite pas v vodilo pasu A, da se ne bi poškodoval.

Pri nameščanju sedežnega naslonjala pazite na to, da bo dobro učvrščeno.

Če so na sedežih nameščene sedežne prevleke, pazite, da ne bodo ovirale zaskočitve naslonjala.

Pravilno speljite varnostne pasove.

Ponovno namestite vzglavnike.

Pomik klopi naprej ali nazaj

Dvignite ročico 2 z zadnjih sedežev, da odklenete sedežno klop.

Potisnite sedežno klop naprej ali nazaj, da jo namestite v želeni položaj.

Sprostite ročko 2 in poskrbite, da je sedežna klop pravilno zaklenjena.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače ...).

SPOZNAVANJE POTNIŠKEGA PROSTORA IN PRILAGODLJIVOSTI ZADNJE SEDEŽNE KLOPI