VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izklop sovoznikovih airbag

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

- prepričajte se, da je nameščanje otroškega sedeža na ta sedež dovoljeno;

- obvezno morate izklopiti airbagza otroški sedež, ki bo obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Za izklop airbag: pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu, pritisnite in zavrtite stikalo za zaklepanje 1 v položaj OFF.

Ko je kontakt vključen, obvezno preverite, ali kontrolna lučka ¹ na prikazovalniku sveti 2.

Ta kontrolna lučka ostane stalno prižgana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu, in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja airbag . Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sovoznikovega senčnika 3 (kot so zgornje nalepke).

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja airbag. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Vključitev sovoznikove airbag

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte airbag, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni zagon airbag: pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu pritisnite in zavrtite stikalo 1 v položaj ON.

Ko je kontakt vključen morate preveriti, ali je opozorilna lučka ¹ izključena in ali se po približno 60 sekundah po zagonu prižge opozorilna lučka na prikazovalniku 2.

V tem primeru je sovoznikova varnostna blazina vklopljena.

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbag za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.