Novi Clio & Clio E-Tech

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka prednjihmeglenk
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Smerokaz
     airbag
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Opozorilna lučka odprtih vrat
Opozorilna lučka
Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali samodejne parkirne zavore
opozorilo sistema »AUTOHOLD«
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju
Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev
Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik
Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Lučka načina
     ECO
Kontrolna lučka prostega teka
Indikatorji spremembe prestave
Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu
Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti
Opozorilna lučka regulatorja hitrosti
Opozorilna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti
     Stop and Go
Kontrolna lučka za samodejno parkiranje
Opozorilna lučka za preveliko hitrost
Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu
Opozorilna lučka sistema za pomoč za ohranjanje voznega pasu
Opozorilna lučka za sistem poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu
(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili
(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili
Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu
Sovoznikova Airbag ON
Sovoznikova Airbag OFF
Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj in zadaj
Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema
Kontrolna lučka polnjenja sekundarnega 12-voltnega akumulatorja
Opozorilna lučka napake pogonske baterije
Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije
Opozorilna lučka za način električnega delovanja
Opozorilna lučka napake elektrotehničnega sistema
Opozorilna lučka napake elektromotorja
Opozorilna lučka za napako zvočnega opozorilnika za pešce

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Smerokaz airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor in ugasne, ko motor steče.

Prižge se istočasno z drugimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Zaradi vaše varnosti zahteva, da ustavite vozilo takoj, ko to omogočajo prometne razmere.

Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja.

Če je nivo normalen, je opozorilna lučka povezana z nečim drugim.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka ®, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere.

Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Če med vožnjo sveti rumeno in jo spremlja opozorilna lučka ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno.

Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali samodejne parkirne zavore

opozorilo sistema »AUTOHOLD«

Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor in ugasne, ko motor steče.

Lahko se prižge istočasno z drugimi opozorilnimi lučkami, ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu.

Prižgana lučka označuje, da delujejo ogrevalne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Motor lahko steče.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START , nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Zasveti oranžno, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se lučka med vožnjo obarva oranžno in se oglasi zvočni signal, čimprej dolijte gorivo.

Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Lučka načina ECO

Vklopi se, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Kontrolna lučka prostega teka

Indikatorji spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor) ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine

Osvetli se modro, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in kontrolna lučka ponovno zagoreti modro.

Sicer ustavite motor.

Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Prižge se, ko je potrebno pritisniti zavorni pedal AVTOMATSKI MENJALNIK

Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti

Opozorilna lučka regulatorja hitrosti

Opozorilna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje

Opozorilna lučka za preveliko hitrost

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Opozorilna lučka sistema za pomoč za ohranjanje voznega pasu

Opozorilna lučka za sistem poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj in zadaj

(odvisno od vozila)

VARNOSTNI PASOVI

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Prikaže se, ko je temperatura električnega sklopa previsoka.

Ustavite vozilo, ne da bi izklopili kontakt.

Temperatura mora pasti in opozorilna lučka mora prenehati svetiti.

Če ni tako, se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Ko je kontrolna lučka prižgana, so lahko zmogljivosti vozila zmanjšane.

Kontrolna lučka polnjenja sekundarnega 12-voltnega akumulatorja

Če se vklopi, jo spremlja opozorilna lučka ® in se zasliši zvočni signal, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja AKUMULATOR: motnje

Opozorilna lučka napake pogonske baterije

Če se pojavi skupaj z opozorilno lučko ©, to opozarja na napako, povezano z delovanjem pogonske baterije.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije

Prikaže se v rumeni barvi, ko nivo napolnjenosti pogonske baterije pade na mejno vrednost PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

Opozorilna lučka za način električnega delovanja

Prikazano, ko se za pogon gibanja vozila uporabljata samo elektromotor in pogonska baterija E-TECH VOZILA S HIBRIDNIM SISTEMOM: delovanje

Opozorilna lučka napake elektrotehničnega sistema

Ko se vklopi, to pomeni, da se je pojavila napaka elektrotehničnega sistema, povezana z električnim sklopom (pogonska baterija in električni motor).

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka napake elektromotorja

Ko se prižge, to pomeni, da je prišlo do napake elektrotehničnega sistema, povezane z električnim motorjem.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka za napako zvočnega opozorilnika za pešce