POSODA ZA GORIVO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uporabna prostornina posode za gorivo:

- Približno 42 litrov za vozila z bencinskim motorjem;

- Približno 39 litrov za vozila z dizelskim motorjem;

- Približno 48 litrov za hibridna vozila.

Pri odklenjenem vozilu vratca 1 odprete tako, da pritisnite območje A in ga nato sprostite. Vratca 1 se nekoliko odprejo. Med nalivanjem obesite pokrovček 2 na kljukico 1 na vratcih 3.

Za podrobnosti o nalivanju goriva glejte podpoglavje »Nalivanje goriva«. Pri zapiranju jih z roko potisnite do konca.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi pokrovčka bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Pokrovčka ne približujte odprtemu plamenu ali žarečemu predmetu.

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Kakovost goriva

Uporabljajte kakovostno gorivo, ki po kakovosti ustreza normam in predpisom v vaši državi in je obvezno v skladu z navodili, ki so navedena na nalepki, nameščeni na vratcih 1 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Vrste goriva v skladu z evropskimi standardi, s katerimi so združljivi motorji vozil, prodajani v Evropi: glejte razpredelnico TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Plinskega olja ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v najmanjših količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte reagenta (snovi ali spojine, ki povzroči kemično reakcijo), sicer lahko poškodujete motor .

Če želite gorivu dodati aditiv (dodatek za gorivo), uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični oddelek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Vozila z dizelskim motorjem

Obvezno uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza oznakam na nalepki na notranji strani vratc 1.

Vozila z bencinskim motorjem

Obvezno uporabljajte neosvinčeni bencin.

Oktansko število (RON) mora ustrezati oznakam na etiketi, ki se nahaja na vratcih 1 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Nalivanje goriva

Pri izključenem kontaktu vstavite pištolo in jo potisnite do konca, preden sprožite polnjenje posode (nevarnost brizganja). Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nalivanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno prekine, ga lahko sprožite še največ dvakrat, saj mora v posodi ostati nekaj prostora za hlape goriva.

Pri nalivanju goriva pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda. Vratca 1 in njihov obod morajo biti čista.

Poseben primer

Če je vozilo mirovalo približno tri mesece, dolijte gorivo, da preprečite poškodbe črpalke za gorivo.

Zato pri izključenem kontaktu dolijte vsaj 5 litrov in nato zaženite motor, da bo črpalka delovala in obnovila gorivo v tokokrogu.

Če ni mogoče doliti vsaj 5 litrov goriva zaradi nivoja goriva v posodi, vozite vozilo tako dolgo, da bo v posodi dovolj prostora.

Vozila z bencinskim motorjem

Uporaba osvinčenega bencina lahko uniči dele sistema proti onesnaževanju, lahko pa ima za posledico tudi odvzem garancije.

Da bi se izognili nalivanju osvinčenega bencina, je nalivno grlo posode za gorivo zoženo in opremljeno s posebnim varnostnim sistemom, ki omogoča le uporabo pištole za nalivanje neosvinčenega bencina (na črpalki).

Po polnjenju preverite, ali sta pokrovček in vratca dobro zaprta.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo STOP and START): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem, ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Obstaja nevarnost požara.

Prazna posoda goriva pri vozilu z dizelskim motorjem

Vozila s ključem/daljinskim upravljalnikom

- Kontaktni ključ nastavite v položaj »Vklop« M STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ in počakajte nekaj minut, preden omogočite odzračevanje tokokroga goriva;

- zasukajte ključ v položaj D. Če se motor ne zažene, postopek ponovite;

- če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vozila s kartico

Ko je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb za zagon 4 in pri tem ne pritiskajte pedalov.

Pred zagonom počakajte nekaj minut.

To bo omogočilo odzračevanje krogotoka goriva.

Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsakršna dela ali spremembe na sistemu za dovajanje goriva (računalniki, kabli, krogotok goriva, vbrizgalne šobe, zaščitni pokrovi ...) so strogo prepovedana zaradi tveganja, ki ga predstavljajo z vidika vaše varnosti (in jih sme izvajati le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

Trdovraten vonj po gorivu

V primeru trdovratnega vonja po gorivu:

- ustavite vozilo v skladu s prometnimi razmerami in izključite kontakt;

- vključite varnostne utripalke, vsi potniki naj izstopijo iz vozila in se oddaljijo od prometnega območja;

- pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Uporabna prostornina posode za UNP: približno 32 litrov.

Nalivanje goriva LPG

Zategnite parkirno zavoro, izklopite motor, prekinite kontakt in ugasnite luči.

Vedno upoštevajte varnostna navodila na bencinskih črpalkah.

V nekaterih državah morate pred polnjenjem na odprtino za nalivanje UNP priviti adapter za dolivanje 5.

Vedno je priporočljivo, da popolnoma napolnite posodo za gorivo.

Ko črpalka ne dovaja več UNP ali kadar črpalka dovaja bistveno manj goriva, ste dosegli najvišji nivo napolnjenosti posode za UNP.

Ne poskušajte dodatno polniti posode za gorivo.

Bencinski servis brez samopostrežbe

Če polnjenje UNP izvaja osebje bencinske črpalke, mu morate izročiti adapter 5.

POMEMBNO: adapter za dolivanje UNP 5

V nekateri državah je za dolivanje UNP potreben poseben adapter.

Adapter za dolivanje 5 je na voljo v torbici v predalu za rokavice. Adapter je lahko priložen v vozilu ali pa tudi ne, odvisno od države, v kateri je bilo vozilo prodano.

Pred vožnjo v drugo državo se morate nujno posvetovati s pooblaščenim prodajalcem in ugotoviti, katero vrsto adapterja je treba uporabiti, ko je to potrebno.

Samopostrežni bencinski servisi

Priporočamo, da si pred uporabo pištole za dovajanje LPG nadenete rokavice.

Odprite vratca posode za gorivo vozila in odvijte čep 6 odprtine za nalivanje LPG 7.

Natančno sledite navodilom ponudnikov LPG.

Ki vsebujejo opis pravilnega načina dolivanja goriva.

Odvisno od črpalke, včasih je treba pritisniti in držati gumb na črpalki preden se polnjenje začne.

Ko črpalka ne dovaja več goriva UNP ali kadar črpalka dovaja bistveno manj goriva, ste dosegli najvišji nivo napolnjenosti posode.

Nalivanje goriva se konča, ko spustite gumb.

Odblokirajte ročico za zaustavitev (priteče lahko še nekaj goriva), odstranite pištolo in jo odložite na postajo.

Po polnjenju, znova namestite čep 6, da preprečite vdor vode ali tujkov v sistem.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo STOP and START): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem, ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Obstaja nevarnost požara.