Nazaj na seznam

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku je sistem pomoči pri vožnji, zasnovan za uporabo na daljših vožnjah po avtocesti v gostem prometu ali prometnem zamašku.

Glede na vozilo sistem vključuje funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti »Stop and Go« PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI in funkcijo »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu«.

Ko se obe funkciji vklopita hkrati, sistem omogoča vozniku, da:

- ohrani hitrost vozila na podlagi predhodno shranjene hitrosti;

- prilagodi razdaljo med tem vozilom in vozilom pred njim;

- vozilo usmeri na sredino voznega pasu.

Funkcija »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go«

Na podlagi podatkov radarja ali kamere vam prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go omogoča vzdrževanje izbrane hitrosti, ki se imenuje regulirana hitrost, medtem ko vzdržuje varnostno razdaljo do vozila pred vami na istem voznem pasu.

Če se vozilo pred vami zaustavi, lahko prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go vaše vozilo popolnoma zaustavi, preden ga znova zažene.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Funkcijo »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« je mogoče vklopiti pri hitrosti od 0 do 170 km/h, glede na razmere na cesti (promet, vreme itd.).

Predstavlja ga naslednji simbol PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI.

Opomba:

- voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

- Stop and Go prilagodljivi regulator hitrosti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem primeru posredujete.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

Funkcija »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu«

Prek podatkov iz kamere sistem »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu« nadzoruje krmilni sistem, da vozilo usmeri na sredino voznega pasu.

Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI.

Če razmere to omogočajo, je funkcija na voljo med:

- približno 0 km/h in 160 km/h, če je spredaj vozilo;

ali

- približno 60 in 160 km/h, če spredaj ni vozila.

Funkcija »poravnave vožnje na ustreznem voznem« pasu je funkcija, namenjena udobju.

Predstavlja ga simbol .

Opomba: v primeru ostrega zavoja so zmogljivosti stranskega zadrževanja funkcije omejene, zato mora voznik nemudoma prevzeti nadzor nad volanom.

Dodatne informacije

Odvisno od vozila se lahko funkcija »Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku« uporablja z drugimi funkcijami za pomoč pri vožnji:

Upoštevajte, da:

- vklop omejevalnika hitrosti povzroči izklop sistema;

- sistema ni mogoče vklopiti, ko je vklopljena funkcija pomoči pri parkiranju;

- vklop funkcije »Sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« povzroči prekinitev delovanja funkcije za opozorilo na spremembo voznega pasu ali funkcije pomoči za ohranjanje voznega pasu, če sta vklopljeni. Znova se vklopita, ko se voznik odloči izklopiti funkcijo »Sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

Računalnik 1

Sprejema informacije, ki jih posreduje radar in kamera, in tako določi smer in hitrost vozila (pospeševanje ali zaviranje).

Med drugim upravlja vklop/izklop sistema (odpiranje vrat itd.).

Kamera 2

Zazna oznake na tleh in položaj vozil na različnih prometnih pasih.

Dopolnjuje informacije, ki jih posreduje 6 radar.

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg itd.).

Samodejna parkirna zavora 3

Zagotovi mirovanje vozila v določenih pogojih.

Servovolan 4

Upravlja sprednji kolesi in posledično vpliva tudi na smer vozila, v skladu s podatki, ki jih posreduje 1 računalnik.

Omogoča tudi zaznavo voznikovih rok na volanu.

Računalnik motorja 5

Nadzoruje ter upravlja motor in pospeševanje.

Radar 6

Izmeri razdaljo med tvojim vozilom in vozilom pred njim.

Največji doseg sistema je približno 150 metrov.

To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske razmere itd.)

Radar 6 (nadaljevanje)

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Aktivno upravljanje vozila 7

Ta sistem računalniku 1 zagotavlja informacije o dinamiki vozila (hitrost, bočni pospeški itd.) in deluje na zavorni sistem, s čimer nadzira zaviranje in zagotovi mirovanje vozila.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

Stikala in gumbi za upravljanje

8 Nastavitve varnostne razdalje

9 Nastavitev aktivnih funkcij na stanje pripravljenosti (s shranitvijo regulirane hitrosti) (0).

10 Glavno stikalo za vklop/izklop prilagodljivega regulatorja hitrosti .

11 Stikalo za vklop/izklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« .

12 Vklop, shranjevanje in zniževanje potovalne hitrosti (SET/-).

13 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hitrosti (RES/+).

Prikazovalnik na instrumentni plošči

14 Opozorilna lučka funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« .

15 Opozorilna lučka »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« .

16 Shranjena potovalna hitrost.

17 Indikatorji leve in desne črte

18 Shranjena varnostna razdalja.

19 Vozilo spredaj.

20 Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu .

Volan 21

Voznik mora roke imeti vedno na volanu.

Če uporabljate preveliko silo pri obračanju volana, funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« preklopi v stanje pripravljenosti, da lahko voznik prevzame nadzor nad vozilom.

Pod določenimi pogoji (ostri ovinki itd.) se lahko na volanu sprožijo vibracije, ki voznika opozorijo, da mora ponovno prevzeti nadzor nad vozilom.

Če voznik ne upravlja z volanom (roke niso zaznane), je funkcija za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« po več opozorilih izključena.

Vklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«

Ko je prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go vklopljen PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI pritisnite gumb 11 za vklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ohranjanje pasu vklop« skupaj z opozorilno lučko 14 in simbolom , ki potrjujeta, da je funkcija vklopljena.

Opomba: med uporabo sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« imejte roke vedno na volanu. Prikaže se simbol za potrditev, da je funkcija vklopljena.

Opozorilna lučka 14 sveti zeleno in na instrumentni plošči sta prikazana indikatorja leve in desne črte 17 za potrditev, da je funkcija vklopljena in vaše vozilo usmerja na sredino voznega pasu.

Opomba: če pritisnete gumb 11, ko prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go ni aktiviran, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo: »Najprej vključi Prilag.reg.hitr.«.

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« v stanju pripravljenosti

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« samodejno preklopi v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:

- prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go je v stanju pripravljenosti PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI;

- sistem ne zazna več črt ali je na vašem voznem pasu zaznana samo ena črta;

- pas je preozek ali preširok;

- sistem ne zazna rok na volanu;

- je ovinek preoster.

- hitrost vozila je večja od približno 160 km/h;

- hitrost vozila je manjša od približno 60 km/h, spredaj pa ni vozila;

- vozilo se dotika črte ali jo prečka;

- sistem je začasno onemogočen (na primer: kamera je prekrita z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.).

Nekatera dejanja, ki jih izvede voznik, prav tako začasno prekinejo delovanje sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«:

- vklop smerokazov;

- pri ravnanju z volanom se uporabi preveč sile.

Stanje pripravljenosti funkcije se potrdi z vklopom opozorilne lučke 14 ter levega in desnega indikatorja 17 v sivi barvi na instrumentni plošči.

Ko so pogoji izpolnjeni, funkcija znova usmeri vozilo na sredino voznega pasu.

Opozorilna lučka 14 ter indikatorja leve in desne črte 17 se prikažejo na instrumentni plošči v zeleni barvi.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem primeru posredujete.

Smer vozila lahko kadarkoli spremenite z obračanjem volana.

Opozorilo za »roke na volanu«

Ko funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« vaših rok ne zazna več na volanu, se sproži več opozorilnih ravni:

- po 15 sekundah se na instrumentni plošči prikaže sporočilo: »Drži roke na volanu« v rumeni barvi 22;

- po približno 30 sekundah se na instrumentni plošči prikaže sporočilo: »Drži roke na volanu« 22 in zasveti opozorilna lučka 20 v rdeči barvi, ki jo spremlja zvočni signal, ki postopoma postaja glasnejši;

- po približno 45 sekundah se viri zvoka preklopijo v stanje pripravljenosti, zvočni signal neprestano oddaja zvok, opozorilna lučka 20 se izklopi in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ohranjanje pasu izklop« v rdeči barvi 22: funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« je izklopljena.

Opomba: v nekaterih primerih sistem za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« morda ne bo več zaznal vaših rok na volanu in bo sprožil signal:

- vozilo vozi po dolgi ravni cesti in voznikove roke so nepremične na volanu;

- voznik volan drži zelo rahlo;

-...

Če je funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«, izključena, ker voznikove roke na volanu niso zaznane Stop and Go prilagodljivi regulator hitrosti še naprej deluje.

Na prvih dveh ravneh opozorila, ko sistem znova zazna prisotnost voznikovih rok na volanu, sistem zaustavi opozorila.

Funkcija še naprej usmerja vozilo na sredino voznega pasu.

Pri ostrem zavoju

V primeru ostrega zavoja in glede na hitrost vozila je zmogljivost zadrževanja funkcije omejena, zato mora voznik nemudoma prevzeti nadzor nad volanom, da lahko funkcija še naprej ohranja vozilo na sredini voznega pasu.

Če voznik ne posreduje, funkcija sproži tresljaje volana, da nakaže, da bo vozilo prečkalo črto, zato mora voznik nemudoma ukrepati.

Opozorilna lučka 14 ter levi in desni indikator črte 17 se prikažejo na instrumentni plošči v rdeči barvi.

Če vozilo v celoti prečka črto in zapusti vozni pas, funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« preklopi v stanje pripravljenosti.

Stanje pripravljenosti funkcije se potrdi z vklopom opozorilne lučke 14 ter levega in desnega indikatorja 17 v sivi barvi na instrumentni plošči.

Izklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« se izklopi, ko:

- pritisnete stikalo 11. Izklop funkcije potrdi prikaz sporočila »Ohranjanje pasu izklop« na instrumentni plošči.

Opomba: z enkratnim pritiskom stikala 11 izklopite funkcijo sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«, vendar to ne vpliva na Stop and Go delovanje funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti.

- prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go je izklopljen PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI;

Opomba: z enkratnim pritiskom gumba 10 boste hkrati izklopili funkcijo »Stop and Go prilagodljivega regulatorja hitrosti« in funkcijo sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

- sistem ne bo več zaznal voznikovih rok na volanu za približno več kot 45 sekund.

Opozorilna lučka 14 ter levi in desni črtni indikatorji 17 izginejo z instrumentne plošče.

Začasna nerazpoložljivost

Radar lahko zazna vozila pred vašim vozilom.

Sistem ne more ustrezno delovati, če je območje zaznavanja radarja prekrito ali njegov signal moten.

Če je območje zaznavanja radarja ovirano ali njegov signal moten, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti«, delovanje funkcije »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« pa je prekinjeno.

Zelena opozorilna lučka izgine in s tem potrdi, da je bila funkcija samodejno izklopljena.

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Pogoji na določenih zemljepisnih območjih lahko motijo delovanje funkcije, na primer:

- suha območja, tuneli, dolgi mostovi ali redkeje uporabljene ceste brez cestnih črt, brez znakov ali dreves v bližini;

- vojaško območje ali območje letališča.

Ta območja morate zapustiti, če želite, da bo funkcija delovala.

V vseh primerih se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže, če sporočilo ne izgine po ponovnem zagonu motorja.

Motnje delovanja

Če funkcija sistema za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu zazna motnje pri delovanju, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Ohranjanje pasu preverite« in funkcija se izklopi.

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go ostane vklopljena.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če je zaznana napaka pri delovanju funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti »Stop and Go, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite regulator hitr.« in obe funkciji »Stop and Go prilagodljiv regulator hitrosti« in »poravnava vožnje na ustreznem voznem pasu« sta prekinjeni.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če sistem zazna napako pri delovanju ene ali več komponent sistema za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku ©, se na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka ter sporočilo v zvezi z napako:

- »Sprednja kamera preverite«;

- »Sprednji radar preverite«;

- »Kamera/radar preverite«;

- »Preverite vozilo«.

Funkciji »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« in sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« se izklopita.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija sistema za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenim pogojem ne more nadomestiti voznikove odgovornosti, glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi smer in hitrost vožnje v skladu z okolico in s prometnimi razmerami.

»Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku« uporablja funkcijo »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« in funkcijo »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu«. Uporablja se lahko samo na avtocesti ali na cesti z več voznimi pasovi (ločenimi z ograjo).

Ne sme se uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) ali v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter itd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

Funkcija »sistema za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku« predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenim pogojem ne more nadomestiti voznikove odgovornosti, glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi smer in hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema.

Sistem ne prepozna prometnih kazalnikov (semaforjev, znakov, prehodov za pešce itd.), razen črt, ki ločujejo pasove. Zgoraj omenjeni kazalniki ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

»Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku » uporablja funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go in funkcijo poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku lahko uporabljate le na avtocesti ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izključitev sistema

Sistem je treba izklopiti v naslednjih primerih:

- vozilo vozi po ovinkasti cesti;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- med vožnjo z rezervnim kolesom;

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

- vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

- med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

- je vidljivost slaba (slepeči sončni žarki, megla itd.);

- so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

- med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- vetrobransko steklo je počeno ali izkrivljeno;

- območje radarja je poškodovano (udarci itd.);

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

- prekrito vetrobransko steklo ali območje radarja (z umazanijo, ledom, snegom, kondenzacijo itd.). Redno preverjajte čistost in stanje vetrobranskega stekla, sprednjih metlic brisalcev in sprednjega odbijača;

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

- sistem zazna črte katrana kot črte za označevanje voznih pasov;

- zožitev/razširitev pasov;

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- več oznak na cesti (območje dela na cesti, na priključnih cestah na sosednje avtoceste, odstavni pas itd.);

- počasnejša vozila z veliko hitrostno razliko;

- uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V teh primerih lahko sistem nepravilno posreduje.

- Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

- Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov in roke blizu volana, da lahko v vsakem primeru posredujete.