E-TECH VOZILA S HIBRIDNIM SISTEMOM: delovanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hibridni sistem E-Tech izbere motor z notranjim zgorevanjem in/ali elektromotor glede na slog vožnje (miren, športni itd.), pogoje v prometu in način vožnje (glejte informacije za »MULTI-SENSE« v 3. poglavju uporabniškega priročnika vozila).

Vremenske nevšečnosti, preplavljena cestišča:

Ne vozite po cesti, preplavljeni z vodo, ki sega preko spodnjega roba platišč.

Indikator pretoka energije 1

Indikator 1 prikazuje porabljene pretoke energije glede na izbrani način vožnje:

- električni sklop (pogonska baterija in električni motor);

- Ä motor z notranjim zgorevanjem.

Barva tokov se razlikuje:

- modra: električna energija;

- bela: energija, ki jo proizvede motor z notranjim zgorevanjem.

Tok A »Električni pogon«

Električni sklop se uporablja za pogon gibanja vozila.

Tok B »Pogon na motor z notranjim zgorevanjem«

Motor z notranjim zgorevanjem se uporablja za pogon vozila v gibanje.

Tok C »Pridobivanje energije«

Ko dvignete nogo s pedala za plin ali pritisnete zavorni pedal, električni motor in/ali zavorni sistem z rekuperacijo pretvori energijo ustvarjeno z zaviranjem vozila, v električno energijo.

Uporablja za upočasnitev vozila in polnjenje pogonske baterije.

Tok D »Proizvodnja energije«

Motor z notranjim zgorevanjem polni pogonsko baterijo.

Opomba: možna je kombinacija različnih tokov (npr. povezovanje A toka s tokom B pomeni, da se za pogon vozila uporabljata tako motor z notranjim zgorevanjem kot tudi elektromotor).

Poseben primer

Ko pogonska baterija doseže maksimalno stopnjo napolnjenosti, je motorno zaviranje začasno zmanjšano.

Prilagodite svoj način vožnje.

Zavorna moč motorja ne more v nobenem primeru nadomestiti pritiska na zavorni pedal.

Način popolnoma električne vožnje

Na instrumenti plošči je prikazan indikator2 , ki vas obvešča, da hibridni sistem E-Tech za pogon vozila uporablja samo električni sklop.

Ko hibridni sistem E-Tech uporablja motor z notranjim zgorevanjem in/ali elektromotor za pogon vozila, lahko ročno preklopite v popolnoma električni način vožnje.

Do tega načina je mogoče dostopati, če:

- je pogonska baterija dovolj napolnjena;

- je hitrost vozila pod približno 50 km/h.

Vključite jih s stikalom 3.

Opozorilna lučka stikala 3 se prižge in na instrumentni plošči je prikazana 2 opozorilna lučka.

V nasprotnem primeru se na instrumentni plošči prikaže sporočilo » EV ni na voljo«.

Ponovno pritisnite stikalo 3, da izključite samo električni način.

Opozorilna lučka stikala 3 ugasne.

Ni več prikaza opozorilne lučke 2 na instrumentni plošči, ko vozilo preklopi v hibridni način in se zažene motor z notranjim zgorevanjem.

Opomba: ko je raven pogonske baterije nizka, vozilo samodejno preide v hibridni način in motor z notranjim zgorevanjem se zažene: 2 opozorilna lučka na instrumentni plošči se izklopi in opozorilna lučka na stikalu 3 se izklopi v potrditev.

Zračnik 4

Zagotovite, da predmeti ali tekočina ne vstopijo v zračnik 4.

Če predmet vstopi v zračnik ali pride do uhajanja tekočine, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Opomba: na zadnjih sedežih lahko med delovanjem hladilnega sistema pogonske baterije slišite zvoke prezračevanja.

Pazite, da ne ovirate zračnika 4.

Če je zračnik oviran (npr. zaradi predmeta, ki je položen na zračnik), se lahko pogonska baterija pregreje in ovira delovanje elektromotorja.

Vaše hibridno vozilo E-Tech je zelo tiho. Ko izstopate iz vozila, vedno preverite, ali je izbirnik prestav v položaju P, zategnite parkirno zavoro in izključite kontakt.

NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.