Nazaj na seznam

AVTOMATSKA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- pritisnite gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnite kontaktni ključ v  2 položaj »ON« (2);

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- za vozila s samodejnim menjalnikom: ko je vklopljen položaj P.

V vseh drugih primerih, če se na primer motor zaustavi ali je v stanju pripravljenosti zaradi funkcije Stop and Start FUNKCIJA STOP AND START, se samodejna parkirna zavora ne vklopi samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte razdelek »Ročni način delovanja«.

Zategnitev samodejne parkirne zavore je potrjena s sporočilom »Parkirna zavora zategnjena« ter vklopom opozorilne lučke } na instrumentni plošči in opozorilne lučke 3 na stikalu 4.

Po zaustavitvi motorja lučka 3 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena.

Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 3 na stikalu 4 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore:

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (npr. kadar se motor samodejno izklopi): ob odpiranju enih od sprednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 4, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti takoj, ko speljete s pritiskom na pedal za plin.

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 4. Prižgeta se kontrolna lučka 3 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite na 1 stikalo, brez pritiskanja na pedale ali obrnite ključ 2 v »ON« položaj 2 za vklop vžiga vozila. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 4: opozorilna lučka 3 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči ugasneta.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena.

Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 3 na stikalu 4 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 4. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 4 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno samodejno parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- vklopite katero koli prestavo ali položaj P: pogonska gred bo samodejno blokirala pogonska kolesa;

- zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnete kontaktni ključ 2;

- sprostite varnostni pas voznika;

- odprite voznikova vrata;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro (glejte podatke iz razdelka »Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore« na prejšnji strani);

- odvisno od vozila se avtomatska parkirna zavora zategne samodejno. Sprostiti jo boste morali ročno.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Motnje delovanja

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore zasveti opozorilna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi- tev v skladu z razmerami v prometu.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. Takoj ustavite vozilo na varnem mestu. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P in izključili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Če se prikaže sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator« ali »Okvara zavornega sistema«, morate vozilo zaustaviti tako, da izberete prvo prestavo (na ročnem menjalniku), položaj P (na samodejnem menjalniku) ali s potegom stikala 4 za približno 10 sekund.

Če to zahtevajo razmere in naklon, zagozdite kolesa vozila.

Nevarnost premikanja vozila.

povprašajte predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.