Nazaj na seznam

AVTOMATSKI MENJALNIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbirna ročica 1

P: parkiranje

R: vzvratna vožnja

N: prazen tek

D: avtomatski način

L : "Low" način (odvisno od vozila)

Prikazovalnik 4 na instrumentni plošči vas obvešča o izbranem položaju prestavne ročice 1.

Opomba: pritisnite gumb 2 za:

- izhod iz položaja P;

- preklop iz položaja D, L ali N na R ali P;

- preklop iz položaja D na L.

Zagon motorja

Zaženite motor, pri tem naj bo izbirna ročica 1 v položaju P.

Za izhod iz položaja P morate obvezno pritisniti zavorni pedal, preden pritisnete gumb za sprostitev 2.

Z nogo na zavornem pedalu (opozorilna lučka 3 na zaslonu se izklopi), prestavite iz položaja P, sprostite gumb za zaklepanje 2 in aktivirajte položaj D.

Ročico lahko prestavite v položaj D ali R samo, ko se vozilo ne premika in je pritisnjen zavorni pedal, noga pa je odmaknjena s pedala za plin.

Ročici za spreminjanje prestav 5 in 6

Glede na vrsto vozila lahko morda uporabite ročici 5 in 6 za spreminjanje prestavnih razmerij, ko je prestavna ročica v položaju D.

5: prestavljanje v nižjo prestavo.

6: prestavljanje v višjo prestavo.

Z ročicama ne morete dostopati do položajev P, N, L in R.

Vožnja s samodejnim pretikanjem

Premaknite ročico 1 v položaj D.

V večini voznih razmer vam je potem ne bo več treba premikati: Avtomatika bo samodejno vključevala posamezne prestave v najugodnejših trenutkih, pri ustreznem številu vrtljajev motorja ter glede na vrsto cestišča, obtežitev vozila in izbrani način vožnje.

Varčna vožnja

Med vožnjo naj bo izbirna ročica vedno v položaju D. Pedal plina pritiskajte z občutkom in menjalnik bo samodejno zamenjal prestavo pri nižjem številu vrtljajev motorja.

Pospeševanje in prehitevanje

Do konca pohodite pedal za plin (preko trde točke pedala).

Glede na vrtljaje motorja bo avtomatika vključila ustrezno nižjo prestavo.

Vožnja v načinu ročnegaprestavljanja

Med vožnjo v položaju D lahko preklopite na ročni način vožnje z uporabo ročic 5 in 6 na volanu. Na voljo sta dva ročna načina vožnje (odvisno od vozila):

- »začasni« ročni način, s katerim je mogoče vsiliti spremembo prestavnega razmerja s kratkim pritiskom ene od ročic. Na instrumentni plošči se prikaže način vožnje D in vklopljena prestava.

Opomba: menjalnik se vrne v samodejni način delovanja D samodejno, če vklopljena prestava ni optimalna ali če ročic ne uporabite za določeno obdobje.

- stalni ročni način, ki se vklopi z daljšim pritiskom ene od ročic. Način vožnje M in vklopljena prestava bosta prikazana na prikazovalniku 7 na instrumentni plošči.

Opomba: v samodejni način delovanja se vrnete z daljšim pritiskom desne ročice. Na instrumentni plošči se prikaže samodejni način D.

V vseh primerih:

- za preklop v nižjo prestavo pritisnite levo stikalo,

- za preklop v višjo prestavo pritisnite desno stikalo.

Opomba: indikatorji + in - ali in (odvisno od prikazovalnika) vam predlagajo prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo.

Posebni primeri

Pri določenih pogojih vožnje (ki povzročijo npr. zaščito motorja, vklop elektronskega sistema za nadzor stabilnosti: ESC itd.) lahko samodejni sistem sam vklopi ustrezno prestavo.

Prav tako lahko samodejni sistem zavrne prestavljanje v določeno prestavo in tako prepreči napačne premike. V tem primeru nekaj sekund utripa prikaz na instrumentni plošči.

Če želite na vzponu stati na mestu, ne pritiskajte na plin.

Nevarnost pregretja samodejnega menjalnika.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je vklopljena kontrolna lučka P na instrumentni plošči.

Nevarnost premikanja vozila.

Izjemni primeri

Če je zaradi vrste ceste ali vremenskih razmer (strm klanec navzgor, nenadne strmine navzdol, globok sneg, pesek ali blato) težko ostati v samodejnem načinu delovanja, je (odvisno od vozila) priporočeno, da:

- pri vozilih, opremljenih z ročicami na volanu: z ročicami preklopite v ročni način. Ročno pretikanje je v tem primeru priporočljivo tudi zato, da se izognete samodejnemu zaporednemu pretikanju, ki ga pri vzpenjanju vsili “avtomatika”, in zato, da lahko pri vožnji navzdol izkoristite zaviranje z motorjem.

- pri vozilih, ki niso opremljena z ročicami na volanu: uporabite način »Low«, ki pri nizki hitrosti pod 50 km/h omogoča vožnjo po površinah s slabim oprijemom (sneg, blato itd.), vzpenjanje po klancu ali zaviranje z motorjem med spustom. V ta namen nastavite ročico v položaj L.

Opomba: v načinu »Low« so spremembe v številu vrtljajev motorja pogostejše, pospeševanje pa enakomernejše.

Da motor pri zelo hladnem vremenu ne bi ugasnil, počakajte nekaj sekund, preden premaknete izbirno ročico iz položaja P or N v položaj D, R ali L.

Parkiranje vozila

Ko vozilo povsem miruje, držite pritisnjen zavorni pedal in premaknite ročico v položaj P: Menjalnik bo v praznem teku in pogonska kolesa bodo samodejno blokirana.

Prepričajte se, da je avtomatska parkirna zavora vklopljena.

Časovna obdobja za vzdrževanje

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila in tako preverite, ali je treba za samodejni menjalnik treba izvesti vzdrževalni poseg.

Če servisnega posega ni treba izvesti, olja ni treba dolivati.

Motnje delovanja

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite samod.menjalnik«, je to znak za okvaro.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pregrevanje samod.menjalnika«, se čim prej ustavite, da se menjalnik ohladi; z vožnjo nadaljujte šele, ko sporočilo izgine.

- odpravljanje težav pri vozilu s samodejnim menjalnikom VLEKA: v primeru okvare.

Če je pri zagonu motorja, ko pritisnete zavorni pedal, ročica blokirana v položaju P (npr. zaradi napake akumulatorja), lahko ročico sprostite ročno za odblokiranje pogonskih koles. To storite tako, da odpnete podnožje manšete in pritisnete gumb 9, hkrati pa držite gumb na ročici 8, da odklenete ročico in jo pomaknete v položaj N.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

P položaj lahko aktivirate samo, ko vozilo miruje.

Iz varnostnih razlogov nikoli ne odvzemite kontakta pred popolno zaustavitvijo vozila.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer trk ob steber, višji robnik pločnika ali drugo infrastrukturo na cesti), se vozilo lahko poškoduje (npr. deformacija ene od prem).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.