Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, praznjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 1;

- dolijte olje (zmogljivost med »mini« in »maxi« glede na indikator 2 ter med 0,9 in 2 litra glede na motor);

- počakajte približno 20 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno potisnite merilno palico do konca oziroma popolnoma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila. Nivo motornega olja vedno preverite z merilno palico po zgoraj opisanem postopku (nivo ne sme biti nikoli nižje od oznake mini ali višji od oznake maxi na merilni palici).

Kakovost motornega olja

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ali ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Ne nalivajte preko oznake “maxi” in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2 v njeno ležišče.

Polnjenje

motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Nalivanje: pri nalivanju olja pazite, da ga ne boste polivali po delih motorja, ker se lahko vname. Ne pozabite pravilno in dobro priviti čepa, ker obstaja nevarnost požara zaradi brizganja olja na vroče dele motorja.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju izklopa.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema za nadzor izpustov.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila, ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega motorja, pazite, da se ne opečete.

DIZELSKI MOTOR 1.5 DCI 115

DIZELSKI MOTOR 1.5 DCI 85

MOTOR 1.3 TCE 130 Z ROČNIM MENJALNIKOM

KONTROLA NIVOJA TEKOČIN (MOTORNO OLJE, HLADILNA TEKOČINA, ZAVORNA TEKOČINA)

BENCINSKI MOTOR 1.0 TCE 100 Z ROČNIM MENJALNIKOM

BENCINSKI MOTOR 1.0 SCE 75

BENCINSKI MOTOR 1.0 SCE 65

BENCINSKI MOTOR 1.3 TCE 130 DCT

BENCINSKI MOTOR 1.0 TCE 100 CVT