ORODJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Orodje, ki je prisotno v garnituri orodja, je odvisno od vozila.

Garnitura orodja A je nameščena v koritu pod talno oblogo prtljažnika.

Odvisno od vozila, odstranite pokrov B s kompleta orodja A tako, da ga potisnete (gib C ali D). Po uporabi orodje pospravite na njegovo mesto.

Zagotovite pravilen položaj in zaklepanje (gib C ali D) pokrova B.

Ključ za kolesne vijake 1

Z njim odvijate in privijate kolesne vijake ter vlečni priključek 5.

Dvigalka 2

Preden jo po uporabi pospravite v njeno ležišče, jo pravilno stisnite skupaj (pazite, da boste pravilno namestili ročico za pogon dvigalke).

Ključ za okrasne pokrove 3

S pomočjo tega ključa boste lažje odstranili okrasne pokrove s koles.

Vodilo za kolesne vijake 4

Na koncu odvijanja ali na začetku privijanja kolesnih vijakov.

Vlečni priključek 5

VLEKA: v primeru okvare

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi poskrbite, da boste orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno pospravili v njegovo ležišče: nevarnost poškodb.

Če so rezervnemu kolesu priloženi vijaki, jih lahko uporabljajte izključno za rezervno kolo.

Dvigalka je namenjena izključno zamenjavi kolesa. Zato je ne uporabljajte za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršno koli delo.