PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete 1 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 5;

- večkrat pritisnite 3 ali 4 za dostop do možnosti »Nastavitve«, nato pa pritisnite 1 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato do možnosti »Enote«.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za informacije glede izbire enote glejte navodila za multimedijsko opremo.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 6

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Merilnik vrtljajev 7

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator načina vožnje 8 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Števec skupno prevoženih kilometrov 9 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Potovalni računalnik 10 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 11

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Informacije potovalnega računalnika in multimedijskega sistema 12

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacija itd.) ali informacije potovalnega računalnika.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator temperature hladilne tekočine 14

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 14 pred območjem 13. Temu področju se lahko približa samo pri »intenzivni« uporabi vozila. Nevarno postane, če se vklopi kontrolna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 15

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Indikator temperature hladilne tekočine 16

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 16 pred območjem 17. Temu področju se lahko približa samo pri »intenzivni« uporabi vozila. Nevarno postane, če se vklopi kontrolna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik hitrosti 18

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila presega 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 19

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 20 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Informacije multimedijskega sistema 21

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 22

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Števec skupno prevoženih kilometrov 23 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Potovalni računalnik 24 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Indikator količine goriva 25

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča C

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik vrtljajev 26

(skala x 1000)

Indikator temperature hladilne tekočine 28

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 28 pred rdečim območjem 27. Temu področju se lahko približa samo pri »intenzivni« uporabi vozila. Nevarno postane, če se vklopi kontrolna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči ter se zasliši zvočni signal.

Potovalni računalnik 29

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 30

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Števec skupno prevoženih kilometrov 31

POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Indikator načina vožnje 32 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Merilnik hitrosti 33

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila presega 120 km/h.

Indikator količine goriva 34

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.