ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1.

Zagon:

- vozila s samodejnim menjalnikom v položaju P, pritisnite zavorni pedal, pritisnite gumb 2, nato po zagonu motorja sprostite zavorni pedal;

- pri vozilih z ročnim menjalnikom pritisnite zavorni pedal in pritisnite gumb 2, nato pa po zagonu motorja sprostite zavorni pedal. Če je prestava vklopljena, pritisnite tudi pedal sklopke.

Posebnosti

- Če ni izpolnjen kateri od pogojev za zagon, se na instrumentni plošči »Prestavite menj. v položaj P« prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore + START«, »Pritisnite pedal sklopke« ali »+ START«.

- v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Opomba: pri vozilih z ročnim menjalnikom se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal sklopke«, če motor ugasne. Do konca pritisnite pedal sklopke za ponovni zagon motorja.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Različice UNP

Sistem samodejno odloča o prehodu z vožnje z bencinom v način UNP.

Pri delovanju na UNP merilnik goriva lahko pokaže znižanje nivoja bencina.

Odvisno od vozila lahko sistem pri nekaterih pogojih uporabe (npr. sunkovito pospeševanje) začasno preklopi nazaj v bencinski način. Zelena opozorilna lučka C utripa brez zvočnega signala.

Sistem lahko ponovno omogoči način LPG, če so pogoji v okolju znova primerni.

Pri temperaturah blizu 0 °C, ali nižjih je priporočljiva uporaba načina ECO, za čim večji izkoristek načina UNP. NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Nikoli ne izključite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih. Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata ..., s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste. SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Prostoročni zagon pri odprtem prtljažniku

V tem primeru kartica ne sme biti v prtljažniku, da preprečite možnost, da bi jo izgubili.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilu lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigacijski sistem, brisalci itd.).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje delovanja

V nekaterih primerih kartica za prostoročno upravljanje morda ne bo delovala:

- iztrošena baterija kartice ipd.;

- bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, videoigrice...);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Postavi kartico v območje+START«.

Pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke, nato pa vstavite kartico 5 (stran gumba) v območje za vstavljanje 4. Za zagon vozila pritisnite gumb 2. Sporočilo ugasne.

Pogoji za zaustavitev motorja

Pri vozilih s samodejnim menjalnikom mora vozilo mirovati, prestavna ročica pa mora biti v položaju P.

Ko je kartica v vozilu, pritisnite gumb 2: motor ugasne. Volanski drog se zaklene ob odpiranju vrat ali ob zaklepanju vozila.

Če kartica ni več v potniškem prostoru, ko želite zaustaviti motor, se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »Kartica odsotna prit./drži START«: za več kot dve sekundi pritisnite gumb 2. Če kartice ni več v potniškem prostoru, se prepričajte, da jo lahko dobite nazaj, preden gumb pritisnete in zadržite: brez kartice ne boste več mogli zagnati vozila.

Pri zaustavljenem motorju vključena dodatna oprema (avtoradio...) deluje še približno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Preden zapustite vozilo, še posebej, ko imate pri sebi kartico, se prepričajte, da je motor dejansko izklopljen.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.