PLOŠČICE ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ob vsakem dopisovanju s proizvajalcem ali naročanju nadomestnih delov navedite podatke s ploščice proizvajalca.

Prisotnost in lokacija podatkov sta odvisni od vozila.

Ploščica proizvajalca A

1 Ime proizvajalca.

2 Številka proizvodnje ali številka homologacije.

3 Identifikacijska številka.

Odvisno od vozila, ta podatek lahko najdemo tudi pri oznakah B.

4 MMAC (največja dovoljena skupna teža).

5 MTR (dovoljena skupna masa vozila in prikolice: obteženo vozilo s prikolico).

6 MMTA (največja dovoljena obremenitev) prednje osi.

7 MMTA zadnje osi.

8 Prostor za napise partnerjev ali dopolnilne napise.

9 Emisije dizelskega izpuha.

Te informacije, odvisno od vozila, niso navedene na ploščici proizvajalca, ampak na nalepki za motnost dima motorja POSEBNOST VOZIL Z DIZELSKIM MOTORJEM, FILTER SAJASTIH DELCEV.

10 Oznaka originalne barve (koda barve).