VLEKA: v primeru okvare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pred vsako vleko prestavite menjalnik v nevtralen položaj (položaj N pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom), odklenite volanski drog in nato sprostite parkirno zavoro.

Odklepanje volanskega droga

Vstavite ključ v stikalo za zagon, nastavite v položaj ON 2 ali, odvisno od vozila, s kartico v potniškem prostoru približno dve sekundi držite pritisnjen gumb za zagon motorja.

Ročico prestavite v prazen tek (položaj N pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Volanski drog se odklene in vzpostavi se napajanje funkcij vozila, ki delujejo pri delnem kontaktu: uporabite lahko luči (smerokazi, zavorne luči itd.). Ponoči morajo biti na vozilu pri- žgane tudi luči za označevanje vozila.

Glede na vozilo po opravljeni vleki dvakrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon motorja (nevarnost praznjenja akumulatorja).

Obvezno upoštevajte veljavne predpise glede vleke. Če vozite poškodovano vozilo, ne smete prekoračiti dovoljene vlečne teže vozila. TEŽE (V KG).

Vleka vozila z avtomatskim menjalnikom

Prepeljite vozilo na vozilu vlečne službe ali ga vlecite z dvignjenima prednjima kolesoma.

V izrednih razmerah lahko vozilo vlečete z vsemi kolesi na tleh, vendar samo pri vožnji naprej s prestavno ročico v položaju za prosti tek N ter na razdalji, ki ni daljša od 80 km, z največjo hitrostjo 25 km/h.

Prepričajte se, da je vlečni priključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.

Med vleko pustite kartico v vozilu.

Obstaja nevarnost blokade volanskega droga.

Če je pri zagonu motorja, ko pritisnete na zavorni pedal, ročica blokirana v položaju P, lahko ročico ročno sprostite, da odklenete pogonska kolesa.

To storite tako, da odpnete podnožje manšete in pritisnete gumb 2, hkrati pa držite gumb na ročici 1, da odklenete ročico in jo pomaknete v položaj N.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Uporabljajte samo mesto za pritrditev vlečnega priključka na sprednjem 3 in zadnjem delu vozila 7(vlečne vrvi nikdar ne pritrjujte na pogonske osi ali druge dele vozila). Ti mesti za pritrditev vlečnega priključka se lahko uporabljata le za vleko. Nikoli ju ne smete uporabljati za neposredno ali posredno dviganje vozila.

Pri zaustavljenem motorju ne delujeta več servovolan in servozavora.

Dostop do mest za pritrditev vlečnega priključka

Mesto za pritrditev vlečnega priključka spredaj

Pritisnite območje A ter ga držite in hkrati povlecite za območje B, da odprete vratca 4.

Mesto za pritrditev vlečnega priključka zadaj

Pritisnite območje C ter ga držite in hkrati povlecite za območje D, da odprete vratca 6.

Do konca privijte vlečni priključek 5: najprej z roko, da se ustavi, nato ga zategnite še s ključem za kolesne vijake ali ročico, odvisno od vozila.

Uporabljajte izključno vlečni priključek 5 in ključ za kolesne vijake ali ročico, priloženo orodju. ORODJE.

Prepričajte se, da je vlečni priključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.

- Uporabite tog vlečni drog. Če uporabite vrv ali žico (če je zakonsko dovoljena), morajo delovati zavore na vlečenem vozilu.

- Ne smete vleči vozila, ki je tako poškodovano, da ga ni več mogoče pravilno upravljati.

- Da ne bi poškodovali vozila, se pri vleki poškodovanega vozila izogibajte sunkovitemu pospeševanju ali zaviranju.

- V vseh primerih je priporočljivo, da ne presežete hitrosti 25 km/h.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti.