Nazaj na seznam

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti na robu ceste in na instrumentni plošči prikaže predpisano omejitev hitrosti.

Uporablja večinoma podatke, ki jih zajema kamera 1, nameščena na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Pri vozilih, ki so opremljena z navigacijskim sistemom, sistem uporablja tudi informacije iz navigacijskega sistema.

Če je vključen omejevalnik hitrosti, lahko nastavljeno omejitev prilagajate hitrosti, ki jo prikaže sistem.

Če je omejena hitrost presežena, se prikazana plošča spremeni in na ta način opozori voznika.

Za vozila, opremljena z navigacijskim sistemom in če vozilo vozi v državi, v kateri se hitrost meri z drugačnimi merskimi enotami od tistih, ki jih uporablja vozilo, sistem prikaže znak za omejitev hitrosti v enoti države in preračunano omejitev hitrosti v enoti instrumentne plošče vozila.

Pri vozilih, opremljenih z navigacijskim sistemom, v državah, kjer na nekaterih cestah velja strožja omejitev hitrosti ob dežju, lahko sistem spremeni omejeno hitrost po nekaj sekundah brisanja vetrobranskega stekla.

Posebni primeri

Sistem ne upošteva izjemnih omejitev, kot na primer v času povečane onesnaženosti zraka.

Vklop/izklop sistema

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 2

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Ko je funkcija vklopljena, lahko glede na lokalne predpise vklopite možnost »Prikaz območja tveganja«. Sistem vas bo obveščal, kako daleč je do območja in ko se vozite po njem.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 3 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5, da odprete meni »Nastavitve«, in pritisnite možnost 6 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5, da odprete meni »POMOČ PRI VOŽNJI«, in pritisnite možnost 6 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5, da odprete meni »Opozorilo za hitrost«, in pritisnite možnost 6 OK;

- pritisnite stikalo 6 OK za vklop ali izklop funkcije:

= vklopljena funkcija

funkcija < izklopljena

Operacija

Opozorilne lučke

Funkcija prikaže naslednje opozorilne lučke:

7 Prometni znaki za omejitev hitrosti

8 Dodatni prometni znaki (začetek ali konec območja »Prepovedano prehitevanje«, omejitev hitrosti zaradi spolzkega cestišča, omejitev hitrosti v primeru vleke počitniške prikolice, čas trajanja omejitve hitrosti itd.)

Če je omejena hitrost prekoračena, začne utripati krog okoli plošče (opozorilna lučka 7), spremlja pa ga zvočni signal, ki opozori voznika.

Spreminjanje omejene hitrosti

Če se nastavljena omejena hitrost razlikuje od zaznane hitrosti, držite pritisnjeno eno od naslednjih stikal:

- 9 (RES/+), da povečate nastavljeno hitrost do zaznane hitrosti;

- 10 (SET/-), da zmanjšate nastavljeno hitrost do zaznane hitrosti.

Motnje delovanja

Sistem ne more zaznati omejitev hitrosti, če:

- vetrobransko steklo ni čisto;

- je kamera preveč obsijana s soncem;

- je vidljivost nezadostna (noč, megla itd.);

- znaki so nečitljivi (sneg...) ali prekriti (zakriva jih drugo vozilo ali drevesa);

- podatki iz navigacijskega sistema niso posodobljeni.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti in ne zazna drugih znakov (npr. vstop/izstop v/iz urbanih območij itd.).

Sistem morda ne bo zaznal vseh znakov za omejitev hitrosti ali pa jih bo napačno interpretiral.

Voznik ne sme prezreti znakov, ki jih sistem ne zaznava, in mora najprej upoštevati prometne znake in cestnoprometne predpise.

Ob slabi vidljivosti (megla, sneg, slana ...) sistem ne more obveščati voznika o primerni hitrosti.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

UPORABA SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA PREVELIKO HITROST S PREPOZNAVANJEM PROMETNIH ZNAKOV