Nazaj na seznam

ELEKTRIČNI POMIK STEKEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Voznikova odgovornost

Nikoli ne puščajte ključa v vozilu, niti za krajši čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, z vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat.

Če se kdo priščipne, steklo nemudoma pomaknite navzdol, tako da pritisnete na ustrezno stikalo.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Električni pomik stekel

Za spust ali dvig stekla do želene višine pritisnite ali dvignite stikalo za določeno steklo.

Na voznikovem mestu uporabite stikalo:

1 za steklo na voznikovi strani;

2 za sovoznikovo stran.

S sovoznikovega sedeža, uporabite stikalo 3.

Ne naslanjajte predmetov na delno odprto steklo: obstaja nevarnost, da se pokvari mehanizem za pomik stekla.

Pri zapiranju oken pazite, da noben del telesa (npr. roka, dlan itd.) ni zunaj vozila.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Impulzni električni pomik stekel

Poleg predhodno opisanega električnega pomika stekel so lahko vozila opremljena še z impulznim načinom pomika.

Z njim je opremljeno le voznikovo prednje steklo.

- Na kratko in do konca pritisnite stikalo na posameznih vratih: steklo se popolnoma spusti.

- Na kratko in do konca dvignite stikalo na posameznih vratih: steklo se popolnoma dvigne.

Če med spuščanjem ali dviganjem pritisnete na stikalo, se steklo ustavi.

Opomba: če steklo pri zapiranju naleti na odpor (npr. veja drevesa), se ustavi in za nekaj centimetrov spusti.

Če pritisnete stikalo med pomikom stekla, se slednje zaustavi.

Motnje pri delovanju

Če se steklo noče zapreti, sistem preide v način običajnega delovanja: dvignite stikalo tolikokrat, kot je potrebno, da se steklo popolnoma zapre (steklo se postopoma dviga), in pridržite stikalo za eno sekundo (še vedno na strani za zapiranje), nato pa popolnoma spustite in dvignite steklo, da ponovno vzpostavite pravilno delovanje sistema.

Po potrebi se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Izstavljivo steklo

Za odpiranje stekla premaknite ročico 4 (gib A) in jo blokirajte s pritiskom v desno.

Pri zapiranju se prepričajte, da je steklo dobro zaprto.

Ne naslanjajte predmetov na delno odprto steklo: obstaja nevarnost, da se pokvari mehanizem za pomik stekla.