Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri vozilih opremljenih s to lučko se leta vklopi ob zagonu motorja in odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START , nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema. Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Opozorilna lučka za obvezno zaustavitev
      (rdeča)

Opozorilna lučka za obvezno zaustavitev (rdeča)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Vklopi se istočasno z drugimi opozorilnimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka
      (oranžna)

Opozorilna lučka (oranžna)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za svoje vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Osvetli se modro, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura bi se morala znižati in opozorilna lučka bi se morala izklopiti ali spet zasvetiti modro. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preverite nivo olja NIVO MOTORNEGA OLJA: splošne informacije. Če je nivo normalen, je opozorilna lučka povezana z nečim drugim.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka zagonskega segrevanja

Opozorilna lučka zagonskega segrevanja

(pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka označuje, da delujejo ogrevalne svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor Motor lahko steče.

Smerokaz
     Airbag

Smerokaz Airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Sveti oranžno, ko se vključi kontakt ali zažene motor, nato pa se vsakih nekaj sekund izklopi ali zasveti belo, odvisno od vozila. Če zasveti oranžno med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite posodo za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka nivoja reagenta in napake v sistemu za zmanjševanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka nivoja reagenta in napake v sistemu za zmanjševanje izpušnih plinov

Indikator spremembe prestave

Indikator spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor) ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI NADZORA IN POMOČI PRI VOŽNJI

Opozorilna lučka, ki opozarja na nedelovanje elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju.

Opozorilna lučka, ki opozarja na nedelovanje elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat

Lučka načina
     ECO

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vključen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Opozorilna lučka za zategnjeno ročno zavoro

Opozorilna lučka za zategnjeno ročno zavoro

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

Kontrolne lučke regulatorja hitrosti

Kontrolne lučke regulatorja hitrosti

Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti

Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti

Kontrolna lučka za preveliko hitrost

Kontrolna lučka za preveliko hitrost

Odvisno od vozila in države, lučka zasveti in slišati je pisk. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Opozorilna lučka stanja pripravljenosti motorja

Opozorilna lučka stanja pripravljenosti motorja

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj