Nazaj na seznam

GRETJE, KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

Prisotnost gumbov je odvisna od opreme vozila.

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in/ali vzvratnih ogledal (odvisno od vozila).

3 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

5 Uravnavanje temperature zraka.

6 Vključitev načina izolacije potniškega prostora/reciklaže zraka (odvisno od vozila).

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S stikalom 4 lahko vklopite (lučka sveti) ali izklopite (lučka ne sveti) klimatsko napravo.

Sistema ni mogoče vklopiti, če je gumb 3 v položaju 0.

Informacije in nasveti za uporabo: glejte podpoglavje “Klimatska naprava: informacije in nasveti za uporabo”.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 5 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Nastavitev hitrosti prezračevanja

Količino dovajanega zraka uravnavate z gumbom 3 tako, da ga obračate v položaje od 0 do 4. Bolj kot je gumb obrnjen v desno, večja je količina dovajanega zraka. Če želite popolnoma zapreti dotok zraka in izključiti napravo, prestavite gumb 3 v položaj 0.

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (ko vozilo miruje), med vožnjo pa lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Če je ta gumb dlje časa v položaju 0, se lahko zarosijo bočna stekla in vetrobransko steklo, v potniškem prostoru pa lahko nastane neprijeten vonj.

Vključitev načina za izolacijo potniškega prostora/reciklažo zraka

(pri nekaterih izvedenkah)

Obrnite gumb 6 v položaj â.

V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo potniškega prostora pred zunanjim zrakom (pri vožnji v območjih z večjim onesnaževanjem itd.);

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih in vetrobranskega stekla in nekoliko neprijeten vonj v notranjosti.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), tako da zasukate gumb 6 v desno, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Hitro sušenje stekel

Obrnite stikala 13 in 6 na:

- sušenje stekel W;

- hitrost prezračevanja 3 ali 4;

- zunanji zrak.

Z uporabo klimatiziranega zraka se hitreje posušijo zarošena stekla.

Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in/ali zunanjega vzvratnega ogledala

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 2. Prižge se ustrezna kontrolna lučka.

Odvisno od vozila, funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in/ali električnih ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

Funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 2. Kontrolna lučka ugasne.

Sušenje stekla se izključi samodejno.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

J Pretok zraka je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči in k nogam potnikov.

F Zrak je usmerjen predvsem k nogam potnikov in do zračnikov v armaturni plošči.

Če hočete, da bo zrak usmerjen samo k nogam, zaprite zračnike na armaturni plošči.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Delovanje klimatske naprave povzroči večjo porabo goriva (zato izključite klimatsko napravo, kadar je ne potrebujete).

OGREVANIH SEDEŽEV