Nazaj na seznam

NIVOJI, FILTRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zavorna tekočina

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če občutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Nivo

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake MINI, navedene na posodi z zavorno tekočino 1.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih bobnov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite dokument, v katerem je opisan postopek kontrole.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Dolivanje

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Uporabljajte izključno zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe, in sicer iz popolnoma nove plastenke.

Pogostnost zamenjave

Glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Pri delu v bližini motorja bodite pozorni, ker je le ta lahko še vroč. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka y v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem in hladnem motorju, na ravnih tleh, mora biti med oznakama “MINI” in “MAXI” na posodi 2.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako “MINI”.

Pogostnost preverjanja nivoja hladilne tekočine

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zamrzovanju;

- zaščito delov hladilnega sistema proti koroziji.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

Tekočina servovolana

Za postopke vzdrževanja na servovolanu se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Če občutite razliko v učinkovitosti servovolana, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Posoda s tekočino za pranje stekel

Polnjenje: pri zaustavljenem motorju odstranite pokrovček 3, dolivajte tekočino, dokler je ne zagledate skozi odprtino, in nato ponovno zaprite s pokrovčkom.

Opomba: redno preverjajte nivo v posodi in dolijte tekočino, preden se odpravite na pot.

Tekočina iz te posode se uporablja za pranje prednjega in zadnjega stekla, če je vozilo opremljeno s tem sistemom.

Tekočina

Tekočina za pranje stekel. Pozimi uporabite sredstvo proti zamrzovanju. Uporabljajte izdelke, ki jih priporoča predstavnik pooblaščene servisne mreže.

Šobe Za nastavitev višine šob za pranje vetrobranskega stekla se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Filtri

Zamenjava filtrov in filtrirnih vložkov (zračni filter, filter potniškega prostora, filter za gorivo itd.) je predvidena v programu vzdrževanja vašega vozila.

Pogostnost zamenjave filtrov in filtrirnih vložkov: glejte knjižico za vzdrževanje vozila.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, ali je ročica brisalcev stekel v izhodiščem položaju.

Nevarnost poškodb.

Pri delu v bližini motorja bodite pozorni, ker je le ta lahko še vroč. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka y v motornem prostoru.

Nevarnost poškodb.

NIVOJI TEKOČIN (MOTORNO OLJE, HLADILNA TEKOČINA, ZAVORNA TEKOČINA)