Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Opomnik shranjene omejitev hitrosti in povečanje omejitve hitrosti (RES/+).

3 Vključitev, shranjevanje in zniževanje omejitve hitrosti (SET/-).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (0)

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani . Opozorilna lučka 5 sveti oranžno in glede na vozilo se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Omejevalnik hitr Vklop« ali »Omejilec hitr. XXX km/h)« skupaj s pomišljaji, ki označujejo, da je vključena funkcija omejevalnika hitrosti in čaka na shranjevanje omejene hitrosti.

Za shranitev trenutne hitrosti vožnje pritisnite stikalo 3 (SET/-): namesto črtic se pojavi omejena hitrost.

Najmanjša nastavljena hitrost je 30 km/h.

Vožnja

Dokler ni dosežena shranjena omejena hitrost, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (RES/+) za zviševanje hitrosti,

- stikalo 3 (SET/-) za zmanjševanje hitrosti.

Funkcija omejevalnika hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Če omejevalnik hitrosti ni na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekoračite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Med prekoračitvijo omejene hitrosti vas o tem obvešča utripanje izbrane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vključi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem morda ne bo mogel ohraniti omejene hitrosti: na to vas opozarjata utripanje omejene hitrosti na instrumentni plošči in, odvisno od vozila, zvočni signal v rednih presledkih.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 4 (0). V tem primeru omejena hitrost ostane shranjena, na instrumentni plošči pa se glede na vozilo prikaže sporočilo »V spominu km/h« skupaj s shranjeno hitrostjo.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na stikalo 2 (RES/+).

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 3 (SET/-), vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč trenutno hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo omejevalnika hitrosti izključite s pritiskom stikala 1, pri čemer omejena hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjuje ugasnjena oranžna kontrolna lučka na instrumentni plošči.

OMEJEVALNIKA HITROSTI