Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem voznika obvesti, da je v območju zaznavanja A drugo vozilo.

Ta sistem deluje, ko vozilo vozi s hitrostjo od približno 30 km/h do 140 km/h.

Ta funkcija uporablja tipala 1, nameščena v sprednji in zadnji odbijač na obeh straneh.

Posebnost

Tipala ne smejo biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Če je eno od tipal prekrito, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Mrtvi kotočistite senzor«. Očistite tipala.

Ta funkcija je dodatna pomoč, ki opozarja, da se drugo vozilo nahaja v območju mrtvega kota vašega vozila.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti med vožnjo.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

Vklop/izklop

Če pritisnete stikalo 2, se sistem aktivira. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Vklop opozorila za mrtvi kot« in opozorilna lučka na stikalu zasveti.

Če ponovno pritisnete stikalo 2, se sistem deaktivira.

Posebni pogoji za prikolico

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem zazna, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Prikolica:izklop opozo.mrtvi kot«, ki vas obvesti, da funkcija ne deluje. Lučka na stikalu ugasne.

Svetujemo vam, da se pri izbiri opreme, ki je najprimernejša za vaše vozilo, obrnete na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Delovanje

Ta funkcija vas opozori:

- če je hitrost vozila med 30 km/h in 140 km/h;

- če je vozilo v območju mrtvega kota in se premika v isti smeri kot vaše vozilo.

Če s svojim vozilom prehitevate drugo vozilo, se bo indikator 3 vklopil le, če bo vozilo ostalo v mrtvem kotu dlje kot eno sekundo.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v stanje ob zadnji prekinitvi kontakta.

Indikator 3

Opozorilna lučka 3 je nameščena na obeh vzvratnih ogledalih 4.

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 4, da bodo smerokazi 3 dobro vidni.

Prikaz B

Funkcija je vključena in ne zaznava nobenega vozila.

Prikaz C

Prvo opozorilo: indikator 3 pomeni, da je bilo v območju mrtvega kota zaznano vozilo.

Prikaz D

Pri vklopljenem smerokazu indikator 3 utripa, dokler funkcija zaznava vozilo v območju mrtvega kota na strani, v katero nameravate obrniti volan. Če izklopite smerokaz, indikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz C).

Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Pri vožnji po ozki cesti zato lahko zazna vozilo, ki vozi po nasprotnem pasu.

Kdaj sistem ne deluje

- Vozilo se ne premika;

- promet je gost;

- pri vožnji v ovinek;

- če sprednja in zadnja tipala hkrati zaznavajo predmet (npr. pri prehitevanju dolgega tovornjaka).

-...

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite opozo. za mrtvi kot«. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opomba: ob zagonu motorja lučka indikatorja 3, zaslon B, trikrat utripne. To je normalno.

Če je na vozilo priklopljena prikolica, obvezno izklopite sistem s stikalom 2.

Zaradi tipal na odbijačih priporočamo, da kakršen koli poseg (popravilo, zamenjava, barvanje itd.) opravi usposobljen strokovnjak.

- Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

- V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih (močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

SISTEM OPOZARJANJA O MRTVEM KOTU