Nazaj na seznam

POTOVALNI RAČUNALNIK: opozorilna sporočila

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikažejo se skupaj s prižigom opozorilne lučke ®, kar pomeni, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov opozorilnih sporočil. Opomba: sporočila se na prikazovalniku pojavijo posamično ali izmenično (kadar je treba prikazati več sporočil), pri čemer jih lahko spremlja kontrolna lučka ali zvočni signal.

Primeri sporočil

Pomen izbranega prikaza

»Nevarnost okvare motorja«

Opozarja na napako sistema vbrizgavanja, na pregrevanje motorja ali na večjo težavo v predelu motorja.

»Okvara krmilnega mehanizma«

Opozarja na težavo na krmilnem mehanizmu.

»Okvara zavornega sistema«

Opozarja na težavo na zavornem sistemu. Ročno zategnite avtomatsko parkirno zavoro in imobilizirajte vozilo s pomočjo zagozde.

»Električna okvara NEVARNO«

Opozarja na težavo v polnilnem tokokrogu akumulatorja vozila (alternator...).