Nazaj na seznam

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potovalni računalnik 1

Glede na izvedenko vozila prikazuje naslednje funkcije:

- prevožena razdalja;

- vozne parametre;

- informativna sporočila;

- sporočila o motnjah delovanja (ki jih spremlja kontrolna lučka ©);

- opozorilna sporočila (ki jih spremlja opozorilna lučka ®).

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

Tipka 2 ali 3 za izbiro prikaza

S kratkimi zaporednimi pritiski gumba 2 ali 3 se pomikajte po naslednjih informacijah (prikaz je odvisen od opremljenosti vozila in države):

a) števec skupno in dnevno prevoženih kilometrov;

b) vozni parametri:

- povprečna poraba goriva;

- trenutna poraba goriva;

- ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim gorivom;

- prevožena razdalja;

- povprečna hitrost;

c) trenutna hitrost;

d) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda:

e) funkcija za ponastavitev tlaka v pnevmatikah;

f) dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju;

g) ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim reagentom;

h) temperatura hladilne tekočine motorja;

i) ura in zunanja temperatura;

j) splošna nastavitev.

Vračanje števila dnevno prevoženih kilometrov na ničlo

Ko zaslon prikazuje »števec prevoženih kilometrov posamezne poti«, pritiskajte tipko 2 ali 3, dokler se prikazana vrednost ne ponastavi na ničlo.

Vračanje voznih parametrov na ničlo

Ko zaslon prikaže enega voznih parametrov, pritiskajte tipko 2 ali 3, dokler se zaslon ne ponastavi.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje na začetno vrednost

Podatki o povprečni porabi goriva in povprečni hitrosti vožnje bodo točnejši in stabilnejši, čim večja bo prevožena razdalja od zadnjega pritiska na tipko za resetiranje.

Povprečna poraba goriva se lahko zmanjša, ko:

- je končana faza pospeševanja;

- motor doseže normalno delovno temperaturo (motor je bil hladen, ko ste pritisnili tipko za vračanje v začetni položaj);

- vožnja preide z mestne na odprto cesto.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.