Nazaj na seznam

POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

101778 km

a) Števec skupno in dnevno prevoženih kilometrov.

112.4 km

Povprečna

b) Vozni parametri:

Povprečna poraba goriva.

Vrednost je prikazana, ko prevozite najmanj 400 metrov od zadnjega vračanja na ničlo.

5.8 L/100

Trenutna

Trenutna poraba goriva

Vrednost je prikazana, ko je dosežena hitrost 20 km/h, odvisno od vozila.

7.4 L/100

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Doseg

b) Vozni parametri (nadaljevanje):

Razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalim gorivom.

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

541 km

Prevože.razdalja

Prevožena razdalja po zadnjem resetiranju

522 km

Povprečna

Povprečna hitrost po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

123.4 km/h

90 km/h

c) Trenutna hitrost vožnje (odvisno od vozila).

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda

d) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Ko je kontakt vzpostavljen, motor izklopljen in izbran prikaz »Servisni interval«, pritisnite gumb 2 ali 3 in ga držite približno 5 sekund, da se prikaže vrednost do naslednjega rednega vzdrževalnega pregleda vozila (število km ali čas do naslednjega pregleda). Ko se ta vrednost zmanjšuje, je način prikazovanja različen:

- če je do naslednjega servisnega pregleda manj kot 1500 km ali en mesec: prikazano je sporočilo »Predvidi servis Čez« s preostalo razdaljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda (kar se prej izteče);

- če je do naslednjega servisnega pregleda 0 km ali je datum za servisni pregled dosežen: prikazano je sporočilo »Opravite servisni pregled« in vklopljena je opozorilna lučka ©.

Na vozilu je treba čim prej opraviti servisni pregled.

Servisni interval

Servis čez

30 000 Km / 12 mes.

Predvidi servis Čez

300 Km / 24 dni

Opravite servisni pregled

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb 2 ali 3, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Opomba: če se pri servisnem pregledu ne opravi menjava olja, je treba reinicializirati samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda (nadaljevanje)

d) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda

Ko je kontakt vključen, motor izklopljen in izbran prikaz »Servisni interval«, pritisnite gumb 2 ali 3 in ga držite približno 5 sekund, za prikaz vrednosti do naslednjega vzdrževalnega pregleda vozila, nato pritisnite gumb 2, da si ogledate vrednost do naslednje menjave olja (število km ali čas do naslednjega vzdrževalnega pregleda). Ko se ta vrednost zmanjšuje, je način prikazovanja različen:

- če je do naslednjega servisnega pregleda manj kot 1500 km ali en mesec: prikazano je sporočilo »Predvidi servis Čez« s preostalo razdaljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda (kar se prej izteče);

- če je do naslednjega servisnega pregleda 0 km ali je datum za zamenjavo olja dosežen: prikazano je sporočilo »Opravite servisni pregled« in vklopljena je opozorilna lučka ©.

Čim prej opravite servisni pregled vozila.

Servisni interval

Menjava olja čez

30 000 Km / 12 mes.

Predvidi servis Čez

300 Km / 24 dni

Opravite servisni pregled

Odvisno od vozila se razdalja do naslednje menjave olja prilagaja glede na način vožnje (pogosta vožnja z nizko hitrostjo, vožnja od vrat do vrat, pogosta vožnja v prostem teku, vleka prikolice itd.). Razdalja do naslednjega servisnega pregleda se torej lahko zmanjšuje hitreje v primerjavi z dejansko prevoženo razdaljo.

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb 2 ali 3, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednje menjave olja.

Opomba: če se pri servisnem pregledu ne opravi menjava olja, je treba reinicializirati samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

e) reinicializacija tlaka v pnevmatikah.

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH.

Za ponast. tlaka zadržite gumb

f) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah.

Zaporedni prikaz:

- Informativna sporočila (ESC izklopljen in vklopljen, STOP and START aktiviran itd.);

- sporočila o motnjah delovanja (potrebno je preveriti sistem vbrizgavanja, airbag itd.).

Ni shranjenih sporočil

g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim reagentom.

POSODA ZA REAGENT.

Zagotovi AdBlue čez 2400 km

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

h) Temperatura hladilne tekočine motorja.

i) Ura in zunanja temperatura.

nastavitve

(pritisnite in držite)

j) Splošne nastavitve.

Pritisnite gumb 2 ali 3 in ga držite približno 5 sekund za izbiro jezika prikaza.

Sporoča, da morate za dostop do menija »Splošne nastavitve« zaustaviti vozilo.

nastavitve

dostop, ko je vozilo zaustavljeno

EASY LINK – NAVIGACIJA