Nazaj na seznam

PRANJE IN BRISANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Odvisno od vozila, časovni presledek lahko med premikom brisalcev spreminjate z obračanjem obročka 2.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla s tipalom dežja

Tipalo za dež je nameščeno na vetrobranskem steklu pred notranjim vzvratnim ogledalom.

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- F: minimalna občutljivost;

- G: maksimalna občutljivost.

Večja kot je občutljivost, hitreje se odzovejo brisalci in večja je hitrost brisanja.

Pri vklopu samodejnega brisanja ali povečanju občutljivosti se sproži enkraten zamah brisalcev.

Posebnost:

- tipalo za dež ima zgolj pomožno funkcijo. Ob zmanjšani vidljivosti mora voznik brisalce vključiti ročno. V megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga morate upravljati sami;

- pri temperaturah pod ničlo samodejno brisanje ne deluje ob zagonu vozila. Samodejno se aktivira, ko vozilo preseže določeno hitrost (približno 8 km/h).

- samodejnega brisanja ne vključite ob suhem vremenu;

- vetrobransko steklo popolnoma odmrznite, preden vključite samodejno brisanje;

- pri pranju vozila v avtomatski pralnici vrnite obroček stikala1 v položaj B, da izključite samodejno brisanje.

Motnje delovanja

Če samodejno brisanje ne deluje, brisalci delujejo z intervalnim brisanjem. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Pri delovanju tipala za dež lahko pride do motenj v primeru:

- poškodovanih metlic brisalcev; plast vode ali sledi, ki jih pusti metlica na območju zaznavanja tipala, lahko podaljšajo odzivni čas samodejnega brisanja ali povečajo hitrost brisanja;

- brisalcev, ki so razpočeni ali zarezani na višini tipala, ali brisalcev, na katerih je prah, umazanija, žuželke, slana, oziroma so prevlečeni z voski za pranje ali vodoodbojnimi sredstvi; samodejno brisanje bo manj občutljivo oziroma se ne bo odzivalo.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če brisalce vključite, ko so metlice primrznjene, lahko poškodujete tako metlico kot pogonski motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu. To namreč povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

Poseben položaj prednjih brisalcev (položaj za vzdrževanje)

Ta položaj omogoča dvig metlic, tako da jih odmaknete z vetrobranskega stekla.

Položaj lahko uporabite za:

- čiščenje metlic;

- odmik metlic z vetrobranskega stekla v zimskem času;

- zamenjajte metlice METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Pri izključenem kontaktu premaknite ročico 1 v položaj E (funkcija hitrega brisanja). metlice se ustavijo odmaknjene od pokrova motornega prostora.

Za vrnitev brisalcev v spuščeni položaj pri izklopljenem kontaktu pazite, da so se brisalci preklopili na vetrobransko steklo, nato pa premaknite ročico 1 v položaj B (izklop).

Preden vključite kontakt, položite brisalce na vetrobransko steklo. V nasprotnem primeru lahko ob vklopu brisalcev poškodujete pokrov ali brisalce.

Če so na vetrobranskem steklu ovire (umazanija, sneg, led...), očistite vetrobransko steklo (tudi osrednje območje za notranjim vzvratnim ogledalom), preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Če kaj ovira pomike metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce z ročico za upravljanje brisalcev.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla...) pomaknite ročico 1 v položaj B (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar.

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu potegnite za ročico 1 in jo spustite.

Zadržan pritisk poleg pranja stekla sproži dva zamaha brisalcev, ki jima po nekaj sekundah sledi še tretji zamah.

Opomba:

Pri temperaturah pod ničlo lahko tekočina za čiščenje stekel zmrzne na vetrobranskem steklu in tako zmanjša vidljivost. Preden ga očistite, ogrejte vetrobransko steklo z uporabo stikala za sušenje stekla.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju B (izklop).

Nevarnost poškodb.