Nazaj na seznam

SISTEMI NADZORA IN POMOČI PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- pomoč pri speljevanju v klanec;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- sistem proti spodrsavanju pogonskih koles - Extended grip.

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti previdno (upoštevati varnostno razdaljo itd.).

Motnje pri delovanju:

- © in x se vklopita na instrumentni plošči, spremljata ju sporočila »CHECK ABS«, »CHECK BRAKING SYSTEM« in »Check ESC«: to pomeni, da so ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- na instrumentni plošči so prižgane lučke x, D, © in ® in prikazano je sporočilo »Braking system fault«: to opozarja na napako zavornega sistema.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem nadzora stabilnosti (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom krmiljenja zdrsa pogonskih koles

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »Check ESC« ter kontrolni lučki © in . V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Izklop funkcije za krmiljenje spodrsavanja

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti zdrsu pogonskih koles lahko zmanjša moč motorja. Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1. V tem primeru sveti opozorilna lučka na instrumentni plošči, spremlja jo sporočilo »ESC izklopljen«. To dejanje ne izključi ESC.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja zagotavlja dodatno varnost, zato vam priporočamo, da ga ne izklapljate. Čim prej ga ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Opomba: funkcija se samodejno ponovno vključi, ko vključite kontakt oz. ko presežete hitrost 50 km/h.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in omogoča krajšo zavorno pot vozila.

Princip delovanja

Sistem zaznava sunkovito zaviranje. V tem primeru zavorni sistem nemudoma razvije največjo moč pri zaviranju, ki lahko sproži nadzor ABS.

Zaviranje sistema ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK BRAKING SYSTEM«, ki ga spremlja kontrolna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine, sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil pedal plina, naprava samodejno zategne zavore, kar preprečuje, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo velik nagib itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- električni priključek mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Nadzor oprijema - Extended grip

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Način »Cesta«

Ob zagonu vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Način cesta vkopleno«.

Privzeti način »Cesta« omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, mokra, rahel sneg itd.).

V načinu »Cesta« se uporabljajo funkcije sistema za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Pritisnite stikalo 2: na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Način slaba cesta vklopljen«.

Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...). V tem položaju ima voznik nadzor nad hitrostjo motorja.

Sistem samodejno preklopi v način »Cesta« pri hitrosti, večji od približno 50 km/h. Na instrumentni plošči se v opozorilo prikaže sporočilo »Način cesta vkopleno«.

Po zaustavitvi motorja se vozilo vedno ponovno zažene v načinu »Cesta«.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

POVEČAN OPRIJEM

SISTEM PROTI SPODRSAVANJU (ESC)