ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Odvisno od vozila, če je vklopljena prestava, je potrebno pri zaganjanju vozila pritisniti pedal sklopke, ali prestaviti prestavno ročico v prosti tek.

V hudem mrazu (pri temperaturi pod - 20° C) je treba pred zagonom motorja za nekaj sekund vključiti kontakt.

Če se motor zažene, ko je zunanja temperatura zelo nizka (pod -10 °C): pedal sklopke naj bo pritisnjen, dokler se motor ne zažene.

Vozila z bencinskim motorjem

- Motor zaganjajte brez pritiskanja na pedal za plin.

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

É Vozila z dizelskim motorjem

- Kontaktni ključ obrnite v položaj »Vklop« in ga držite v tem položaju, dokler kontrolna lučka predgretja ne ugasne;

- obrnite ključ v položaj za zagon in pri tem ne pritiskajte pedala plina;

- takoj ko motor steče, spustite ključ.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana.

Obstaja nevarnost nesreče.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Obstaja nevarnost požara.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ v položaj »Stop«.

Posebnost

Delovanje dodatne opreme (radia itd.) se prekine, ko zaustavite motor, zaklenete vrata ali odprete voznikova vrata (odvisno od vozila).

Nikoli ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Odgovornost voznika med parkiranjem ali ob zaustavitvi

vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.