REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri višji hitrosti od 30 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Opomnik shranjene potovalne hitrosti in povečanje hitrosti na potovalno hitrost (RES/+).

3 Vklop, shranjevanje in zniževanje potovalne hitrosti (SET/-).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti ali njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter…).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani, ki prikazuje .

Opozorilna 6 lučka zasveti zeleno in, glede na vozilo, se na armaturni plošči prikaže še sporočilo »Regulator hitro. Vklop« ali »Regulator hitr. --- km/h«, s pomišljaji, ki označujejo, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in čaka, da si zapomni hitrost potovanja.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad približno 30 km/h) pritisnite stikalo 3 (SET/-): funkcija se vklopi in trenutna hitrost je shranjena.

Regulirana hitrost nadomesti pomišljaje, funkcijo regulatorja hitrosti pa glede na vozilo potrjuje prikaz sporočila »Regulator hitro. Vklop« ali »Regulator hitr. XXX km/h« in 5 opozorilna lučka v zeleni barvi, poleg 6 opozorilne lučke.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedal, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (RES/+) za zviševanje hitrosti,

- stikalo 3 (SET/-) za zmanjševanje hitrosti.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin.

Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol, sistem morda ne bo mogel ohranjati potovalne hitrosti; na to vas opozori utripajoč prikaz potovalne hitrosti na instrumentni plošči.

Če regulator hitrosti ni več na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 4 (0) ;

- zavorni pedal;

- pedal sklopke.

V vseh treh primerih ostane potovalna hitrost shranjena in glede na vozilo se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »V spominu« XXX km/h.

Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi ugasnjena lučka .

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 2 (RES/+), če je hitrost vozila večja od 30 km/h.

Ob priklicu shranjene hitrosti je vključitev regulatorja hitrosti potrjena s prižigom kontrolne lučke .

Pomembno: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 3 (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti, upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se izklopi, če pritisnete stikalo 1 . V tem primeru hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjujeta ugasnjeni zeleni kontrolni lučki in na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

REGULATORJA HITROSTI