Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3.

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Funkcija prižiga dnevnih luči

(samo prednje luči)

Če so nameščene na vozilu, se dnevne luči samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

Opomba: dnevne luči se bodo samodejno izklopile, ko bo indikator deloval.

Če z vozilom z volanom na levi strani vozite po levem voznem pasu (ali obratno), morate ustrezno prilagoditi luči. NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV. Vedno pazite, da luči niso zastrte (umazanija, blato, sneg, tovor, ki ga prevažate).

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(odvisno od izvedbe vozila)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikove uporabe ročice 1.

Za izklop zasenčenih luči:

- zasukajte obroček 2 v položaj š

ali

- odvisno od vozila, v položaj 0;

Kontrolna lučka k na instrumentni plošči ugasne.

Izklop luči

Luči bodo ugasnile samodejno ob zaustavitvi motorja, ali po odpiranju voznikovih vrat, oziroma po zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo ob zagonu motorja luči ponovno prižgale glede na položaj obročka 2, pri čemer sistem upošteva nivo zunanje svetlobe, brez premikanja ročice 1.

á Dolge luči

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite k sebi ročico 1.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izklopu kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal (v izogib praznjenju akumulatorja).

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici 1, tako da bo simbol poravnan z oznako 3 in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

f Zadnja meglenka

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Ročica se vrne v začetni položaj ali pa ostane v trenutnem položaju, odvisno od vozila.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite zadnjo meglenko, ko ni več potrebna, ker je lahko neprijetna za ostale udeležence v prometu.

Izklop luči

Ponovno obrnite srednji obroček 4, tako da poravnate oznako 3 s simbolom meglenke, ki jo želite ugasniti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne;

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi prednje in zadnje meglenke.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

(odvisno od različice vozila)

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri zaustavljenem motorju in ugasnjenih lučeh ter obročku 2 v položaju AUTO povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se prižgejo za približno 30 sekund skupaj z opozorilnima lučkama š in k, ki svetita na instrumentni plošči.

Prižig luči lahko podaljšate tako, da še enkrat potegnete za ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ dve minuti.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Spremljevalna_ _ _«, skupaj s trajanjem osvetlitve. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za ugašanje luči pred samodejnim ugašanjem zasukajte obroček 2 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.