Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

- Menjalnik je v nevtralnem položaju;

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 5 km/h.

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti. Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po hribu navzgor ali navzdol ipd.).

Preden zapustite vozilo je treba zaustaviti motor, ne smete pa ga preklopiti v stanje pripravljenosti (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

- Menjalnik je v nevtralnem položaju in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (ali v stanju pripravljenosti): izklopite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- funkcija za »boljšo vidljivost« je vklopljena (glejte razdelek »Samodejna klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Poseben primer

Ko je motor v stanju pripravljenosti (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.) in zapustite vozilo, vas zvočni signal opozori, da je motor v stanju pripravljenosti in ni zaustavljen.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- funkcija za »boljšo vidljivost« je vklopljena (glejte razdelek »Samodejna klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Prižge se kontrolna lučka 2 na stikalu.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Kontrolna lučka 2 na stikalu 1 se prižge.

sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se kontrolna lučka 2 prižge brez pritiska na stikalo 1, je sistem izključen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo, obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).