Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolne lučke smerokazov

Kontrolne lučke smerokazov

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z zvočnim signalom, pomeni, da je na sistemu napaka.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Indikator spremembe prestave.

Indikator spremembe prestave.

Prižigata se, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica navzgor) ali nižjo prestavo (puščica navzdol).

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Če ta lučka ostane vklopljena, spremlja pa jo kontrolna lučka®, to pomeni, da se motor pregreva. Ustavite vozilo in pustite delovati motor v prostem teku eno do dve minuti. Temperatura mora pasti. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite nivo hladilne tekočine. Po potrebi pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Opozorilna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se ob vključitvi kontakta. Če se prižge ob zaviranju ali med vožnjo skupaj z opozorilno lučko®, pomeni, da je nivo v krogotoku prenizek. Nadaljevanje z vožnjo je lahko nevarno. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka izpušnih plinov

Kontrolna lučka izpušnih plinov

Pri vozilih, ki so opremljena z lučko, se slednja prižge, ko vključite kontakt, nato pa ugasne.

–Če sveti neprekinjeno skupaj s kontrolno lučko©, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo;

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Glejte podpoglavje »Nasveti za gospodarno vožnjo in proti onesnaževanju okolja« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Če se prižge med vožnjo, se obvezno ustavite in izključite kontakt.

Preverite nivo olja (glejte podpoglavje “Nivo motornega olja” v 4. poglavju). Če je nivo ustrezen, je vzrok drugje: čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Lučka zagonskega segrevanja

Lučka zagonskega segrevanja

(pri dizelskih motorjih)

Prižge se ob vključitvi kontakta. Prižgana lučka kaže, da so vključene ogrevalne svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike

Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike

Če se prižge med vožnjo, opozarja na električno ali elektronsko napako ali, pri izvedenkah z dizelskim motorjem, na prisotnost vode v filtru plinskega olja.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

SmerokazAirbag

SmerokazAirbag

Prižge se, ko vključite kontakt, in po nekaj sekundah ugasne. Če se ne prižge ob vključitvi kontakta ali utripa, opozarja na motnjo v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če kontrolna lučka ne ugasne po vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu proti blokiranju koles prišlo do napake. Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah. Če zasveti med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite posodo za gorivo. Potem ko se lučka prvič prižge, lahko s preostalim gorivom prevozite še približno 50 km.

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas

Glede na vozilo, je prikazana na instrumentni plošči ali na osrednjem prikazovalniku armaturne plošče. Ob zagonu ostane prižgana, če niste privezani z varnostnim pasom. Najprej se za 30 sekund oglasi tišji zvočni signal, kateremu za 90 sekund sledi zelo glasen zvočni signal.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je polnjenje akumulatorja premočno ali prešibko. Ustavite se in se takoj posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Glejte informacije v 1. poglavju, razdelek »Posoda za reagent«.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

V 2. poglavju glejte podpoglavji “Omejevalnik hitrosti” in “Regulator hitrosti”.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka za nadzor oprijema

Kontrolna lučka za nadzor oprijema

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat

Pri vključenem kontaktu se ta lučka prižge, če ena od vrat niso dobro zaprta.