Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas ta opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Identifikacija sistema

Obstajata dva sistema za opozarjanje na izgubo tlaka v pnevmatikah:

- sistem A: prepoznate ga lahko po tem, da je v vozilu nalepka A. Nalepko preverite tako, da odprete voznikova vrata.

- sistem B: prepoznate ga lahko po tem, da v vozilu ni nalepke A.

SISTEM A

Način delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba reinicializirati s tlakom zraka, ki ustreza tlaku zraka v pnevmatikah na nalepki, sicer opozarjanje pri večji izgubi tlaka ni zanesljivo. Glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah« v poglavju 4.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

-...

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Sistem A (nadaljevanje)

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- po vsakem polnjenju ali ponovni nastavitvi tlaka v eni od pnevmatik;

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa;

- po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik;

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo).

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu glede na vozilo:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »TIRES:SET TPW«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 3 ali 4, da začnete inicializacijo. Prikaz sporočila »SET TPW LAUNCHED« za približno pet sekund opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Ali

- s kratkimi pritiski na gumb 3 izberite funkcijo »SEt tP« na prikazovalniku 2;

- držite pritisnjen gumb 3 (približno 3 sekunde), da zaženete inicializacijo. Utripanje, ki traja približno pet sekund in ki mu sledi neprekinjen prikaz sporočila »SEt tP«, opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Sistem A (nadaljevanje)

Prikaz

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih napolnjenosti (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika,...).

INFLATE TIRES AND SET TPW

Prižge se kontrolna lučka in, odvisno od vozila, prikaže se sporočilo »INFLATE TIRES AND SET TPW«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno ali predrto.

Če je pnevmatika izpraznjena, jo znova napolnite.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Preverite in ponovno nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ko so hladne, ter zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Kontrolna lučka ugasne po zagonu reinicializacije referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

RECALIBRATE SET TPW

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, pri čemer se, odvisno od vozila, prikaže sporočilo »RECALIBRATE SET TPW«.

To pomeni, da je treba znova zagnati zahtevo za reinicializacijo vrednosti referenčnega tlaka v pnevmatikah.

TPW ni na voljo

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, pri čemer se, odvisno od vozila, prikaže sporočilo »TPW UNAVAILABLE«.

To pomeni, da je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom, ki je različno od ostalih štirih koles, in da je to kolo nameščeno na vozilu.

Preverite TPW

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, pri čemer se, odvisno od vozila, prikaže sporočilo »CHECK TPW«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ©.

To opozarja na napako v sistemu, obrnite se na predstavnika servisne mreže vozila.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Sistem A (nadaljevanje)

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom in je to nameščeno na njem, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

SISTEM B

Princip delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

SISTEM B (nadaljevanje)

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu glede na vozilo:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »TYRE PRESSURE ACQUISITION«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 3 ali 4, da začnete inicializacijo.

Prikaz sporočila »TP ACQUISTION LAUNCHED « za približno pet sekund opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Ali

- s kratkimi pritiski na gumb 3 izberite funkcijo »SEt PP« na prikazovalniku 2;

- držite pritisnjen gumb 3 (približno 3 sekunde), da zaženete inicializacijo. Utripanje, ki traja približno pet sekund in ki mu sledi neprekinjen prikaz sporočila »SEt PP«, opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba

Vrednost referenčnega tlaka ne sme biti manjša od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

SISTEM B (nadaljevanje)

Prikaz podatkov na zaslonu

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih napolnjenosti (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika,...).

Napolnite pnevmatike

Prižge se kontrolna lučka in, odvisno od vozila, prikaže se sporočilo »CHECK TYRE PRESSURES«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v 4 hladnih pnevmatikah. Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

Predrta pnevmatika

Prižge se kontrolna lučka , ki gori neprekinjeno in jo spremlja zvočni signal, odvisno od vozila pa se prikaže sporočilo »TYRE PUNCTURE«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, pri čemer se, odvisno od vozila, prikaže sporočilo »CHECK TYRE SENSORS«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ©.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

SISTEM B (nadaljevanje)

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s kontrolno lučko ©. Odvisno od vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK TYRE SENSORS«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.