Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri hitrosti, višji od 30 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+)

3 Zniževanje regulirane hitrosti (-).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O)

5 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani .

Zasveti zelena kontrolna lučka 6 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »CRUISE CONTROL« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključevanje regulacije hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite na stikalo 2 (+): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vključitev regulatorja pa je potrjena s prikazom sporočila na instrumentni plošči in kontrolne lučke 7 zelene barve poleg lučke 6.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (+) za zvišanje hitrosti,

- stikalo 3 (-) za znižanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz shranjene hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali ko premaknete izbirno ročico v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom;

- stikalo 4 (O).

V vseh treh primerih regulirana hitrost ostane shranjena.

Vključitev stanja pripravljenosti je potrjena z izključitvijo zelene kontrolne lučke in prikazom sporočila »SPEED MEMORY« na instrumentni plošči.

Priklic regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na gumb 5 (R), pod pogojem, da vozite s hitrostjo, višjo od približno 30 km/h, in ste se prepričali o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenske razmere …).

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom gumbov 2 (+), pri čemer se ne upošteva shranjena hitrost: ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom na stikalo 1: v tem primeru regulirana hitrost ni več shranjena.

Izključitev funkcije potrjujeta obe ugasnjeni zeleni kontrolni lučki in na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.