PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 1 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 5;

- večkrat pritisnite 2 ali 3 za dostop do možnosti »Nastavitve«, nato pa pritisnite 4 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti "INSTRUMEN.PLOŠČA" in nato do možnosti "Enote".

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Pri zaustavljenem vozilu in vključenem motorju na zaslonu multimedijskega sistema izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Sistem« in nato »Enote«.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Za uporabo določenih funkcij pomoči pri vožnji je treba spremeniti mersko enoto na instrumentni plošči, da pridobite pravilne informacije med vožnjo v državi, kjer se enote za hitrost razlikujejo od tistih, ki so privzeto nastavljene na vašem vozilu.

Iz varnostnih razlogov spremenite te nastavitve, ko vozilo miruje.

Instrumentna plošča A

Osvetli se ob odpiranju voznikovih vrat. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 6

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h.

Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Informacije multimedijskega sistema 7

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Sporočilo označuje, da je vozilo pripravljeno na vožnjo 8

Sporočilo »READY« se pojavi ob vklopu motorja in izgine, ko hitrost vozila preseže 5 km/h.

Merilnik moči 9 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Indikator načina vožnje 10 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 11 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 12 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Ocenjeni doseg 13

Preostali čas polnjenja 15

Nivo napolnjenosti pogonske baterije 16

Kontrolna lučka odpiralnega dela 17

Prikazuje, če so vrata, prtljažna vrata ali loputa vtičnice za polnjenje odprti ali niso ustrezno zaprti.

Nivo polnjenja 18

Merilna palica kaže količino preostale energije.

Kontrolna lučka priključitve napajalnega kabla 19

(odvisno od vozila)

Prižge se, ko se napajalni kabel priklopi na vozilo.

Prag rezerve

Ko nivo napolnjenosti pogonske baterije doseže približno 12%, zasvetita merilnik in indikator 14 v rumeni barvi in jih spremlja pisk.

Za optimalen doseg ČAS DELOVANJA VOZILA: nasveti.

Prag takojšnje zaustavitve

Ko se stopnja napolnjenosti zmanjša na približno 6%, se znova oglasi zvočni signal in indikator zasveti rdeče.

Ko raven napolnjenosti pade na 5%, preostali čas delovanja vozila ni več prikazan.

Instrumentna plošča B

Osvetli se ob odpiranju voznikovih vrat. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Nivo polnjenja 20

Merilna palica kaže količino preostale energije.

Prag rezerve

Ko nivo napolnjenosti pogonske baterije doseže približno 12%, merilnik in opozorilna lučka 21 zasvetita v rumeni barvi in ju spremlja pisk.

Za optimalen doseg ČAS DELOVANJA VOZILA: nasveti.

Prag takojšnje zaustavitve

Ko se stopnja napolnjenosti zmanjša na približno 6%, se znova oglasi zvočni signal in indikator zasveti rdeče.

Ko raven napolnjenosti pade na 5%, preostali čas delovanja vozila ni več prikazan.

Sporočilo označuje, da je vozilo pripravljeno na vožnjo 22

Sporočilo »READY« se pojavi ob vklopu motorja in izgine, ko hitrost vozila preseže 5 km/h.

Informacije multimedijskega sistema 23

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Indikator načina vožnje 24 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Ocenjeni doseg 25.

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 26 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Preostali čas polnjenja 27

Nivo napolnjenosti pogonske baterije 28

Potovalni računalnik 29 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Kontrolna lučka odpiralnega dela 30

Prikazuje, če so vrata, prtljažna vrata ali loputa vtičnice za polnjenje odprti ali niso ustrezno zaprti.

Merilnik hitrosti 31 in odvisno od vozila33

Za odčitavanje hitrosti uporabljajte odobreni merilnik hitrosti 31.

Indikator 33 je naveden kot pojasnilo.

Razpoložljiva raven moči 32

Merilnik prikazuje raven moči motorja, ki je trenutno na voljo. Ta raven se lahko razlikuje med »min« in »max« glede na zunanje temperaturne pogoje in razpoložljivo moč baterije.

Raven »max« predstavlja polno zmogljivost motorja, ki zagotavlja največjo moč.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h.

Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.