Master

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka prednjih meglenk
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči
Kontrolna lučka levih smeroka-zov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu
Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka sistema za zmanjšanje onesnaževanja
SmerokazAirbag
Opozorilna lučka odprtih vratAirbag
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili
Kontrolna lučka zagonskega segrevanja
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolna lučka prisotnosti vode v filtru plinskega olja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka za nadzor oprijema
Kontrolna lučka obrabe zavornih ploščic
Indikator spremembe prestave
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESP).
Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti
Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti
Kontrolna lučka za raven aditiva in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu
Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas
AirbagOFF

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Glejte razdelek »Zunanja osvetlitev in signalizacija na vozilu« v 1. poglavju.

Kontrolna lučka levih smeroka-zov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Lučka mora ugasniti ob zagonu motorja. Če se prižge med vožnjo, opozarja na praznjenje električnega tokokroga. Ustavite se in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Lučka ugasne, ko motor steče. Kadar se prižge ali ostane prižgana, je treba čimprej napolniti posodo za gorivo.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Vklopi se, ko vključite kontakt, izklopi pa se po približno 3 sekundah.

Če se prižge (lahko skupaj z drugimi kontrolnimi lučkami), se morate čim prej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri nekaterih izvedenkah vozil prižig te lučke spremlja še sporočilo na instrumentni plošči.

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Če ta lučka ostane vklopljena, spremlja pa jo kontrolna lučka®, to pomeni, da se motor pregreva. Ustavite vozilo in pustite delovati motor v prostem teku približno eno do dve minuti. Temperatura mora pasti. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite nivo hladilne tekočine. Po potrebi pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro. Če se ob zaviranju ali med vožnjo vklopi skupaj s kontrolno lučko®, pomeni, da je nivo v krogotoku prenizek. Nadaljevanje vožnje je lahko nevarno. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka

Vklopi se, ko vključite kontakt, izklopi pa se po približno 3 sekundah. Če se prižge (lahko tudi skupaj z drugimi lučkami), vas opozarja, da morate čimprej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Pri nekaterih izvedenkah vozil prižig te lučke spremlja še sporočilo na instrumentni plošči.

Kontrolna lučka sistema za zmanjšanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so opremljena z lučko, se slednja prižge, ko vključite kontakt, nato pa ugasne.

–Če sveti neprekinjeno skupaj s kontrolno lučko©, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo;

–če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Kljub temu se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Glejte razdelek «Nasveti za vzdrževanje in zmanjšanje onesnaževanja» v 2. poglavju.

SmerokazAirbag

Ta lučka se vklopi, ko vključite kontakt, in izklopi po približno 3 sekundah. Če se lučka prižge, opozarja na motnjo v sistemu. Kljub temu se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vratAirbag

Pri vključenem kontaktu se ta lučka prižge, če ena od vrat niso dobro zaprta.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Ta lučka se vklopi, ko vključite kontakt, in izklopi po približno 3 sekundah. Če se prižge med vožnjo, opozarja na napako v delovanju sistema proti blokiranju koles. Zaviranje bo delovalo normalno, sistem proti blokiranju pa bo onemogočen.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka označuje, da so vključene ogrevalne svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka prisotnosti vode v filtru plinskega olja

Če se prižge med vožnjo, opozarja, da je v plinskem olju prisotna voda. Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Ta lučka se vklopi, ko vključite kontakt, in izklopi po približno 3 sekundah. Če se prižge med vožnjo, se ustavite in izključite kontakt. Preglejte nivo olja. Če je le-ta ustrezen, je vzrok drugje; posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za nadzor oprijema

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka obrabe zavornih ploščic

Glede na vozilo, morate ob prižigu kontrolne lučke čimprej pregledati stanje zavornih ploščic.

Indikator spremembe prestave

Te lučke se vklopijo, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica navzgor) ali, odvisno od vozila, nižjo prestavo (puščica navzdol).

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESP).

Obstaja več primerov prižiga te kontrolne lučke: glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

V 2. poglavju glejte podpoglavji “Omejevalnik hitrosti” in “Regulator hitrosti”.

Kontrolne lučke regulatorja in omejevalnika hitrosti

V 2. poglavju glejte podpoglavji “Omejevalnik hitrosti” in “Regulator hitrosti”.

Kontrolna lučka za raven aditiva in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Glejte podpoglavje "Posoda za aditiv" v 1. poglavju.

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Glejte razdelek »Opozarjanje na spremembo voznega pasu« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas

Ob zagonu vozila lučka neprestano sveti; če voznikov varnostni pas po zagonu ni pripet in hitrost vozila doseže približno 16 km/h, lučka začne utripati in sproži se zvočni signal za približno 90 sekund.

Pri nekaterih izvedenkah utripa, če sovoznikov varnostni pas ni pripet.

AirbagOFF

Sovoznikova

Glejte razdelek »Varovala za otroke: izklop/vklop sprednje varnostne blazine za sovoznika« v 1. poglavju.