Nazaj na seznam

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milimetrov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Garniture za polnjenje ne uporabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta poškodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za posledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba dati v pregled (in če je mogoče, v popravilo) strokovnjaku.

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti strokovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevmatik na vozilu, ki je z njo tovarniško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete polniti pnevmatik drugega vozila ali kateregakoli drugega napihljivega predmeta (blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo. Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in posode s sredstvom za popravilo pnevmatike se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Garnitura za polnjenje pnevmatik C

Glede na vozilo v primeru predrtja pnevmatike uporabite garnituro za polnjenje pnevmatik 1, ki se nahaja pod voznikovim sedežem.

Za dostop do garniture za polnjenje pnevmatik voznikov sedež pomaknite naprej in preklopite naslonjalo.

Odprite garnituro.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite ročno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Privijte nastavek 3 kompresorja na posodo 2 in slednjo pripnite na kompresor D.

Posoda mora biti obvezno v pokončnem položaju.

Odvijte pokrovček ventila na kolesu s predrto pnevmatiko.

Privijte nastavek za polnjenje 4 na ventil.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Za priključitev kompresorja odprite pokrov motornega prostora in priključite črne klešče 10 na maso 6 (glejte podpoglavje “Akumulator - motnje” v 5. poglavju).

Nato priključite rdeče klešče 11 na priključno enoto 5.

Za začetek polnjenja pri delujočem motorju pritisnite na stikalo 7.

Po največ 15 minutah prenehajte s polnjenjem, da odčitate tlak na manometru 9.

Tlak mora znašati vsaj 4,7 bara.

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 9 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato tlak pade.

Če ne morete nastaviti pravilnega tlaka, pnevmatike ni mogoče popraviti; obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če je tlak previsok, pritisnite gumb 8 za zmanjšanje tlaka.

Pred zagonom motorja preverite, ali je ročna zavora zategnjena in ali je prestavna ročica v prostem teku oziroma v položaju N pri vozilih z robotiziranim menjalnikom.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro: počasi odvijte nastavek za polnjenje 3, da se izognete brizganju sredstva, ter privijte cev za polnjenje 4 pnevmatike na prosto odprtino posode 2, da preprečite iztekanje sredstva.

Prilepite nalepko s priporočili za vožnjo na vidno mesto na armaturni plošči.

Garnituro pospravite pod voznikov sedež.

Takoj odpeljite, da se sredstvo enakomerno porazdeli po pnevmatiki in se po 10 kilometrih ali po 10 minutah vožnje ustavite, da preverite tlak. V ta namen privijte nastavek 3 neposredno na ventil pnevmatike. Če je tlak nižji od predpisanega, ga uravnajte do ustrezne vrednosti (glejte podpoglavje “Tlak zraka v pnevmatikah”), sicer pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo: popravilo ni mogoče.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in jih popolnoma privijte.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

- Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut;

- Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti proizvoda, vbrizganega v pnevmatiko.

Po uporabi garniture za popravilo z vozilom ne smete prevoziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v nobenem primeru ne smete preseči hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

Odvisno od veljavnih predpisov v državi, je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.

Garnitura za polnjenje pnevmatik E

Glede na vozilo v primeru predrtja pnevmatike uporabite garnituro za polnjenje pnevmatik, ki se nahaja pod voznikovim sedežem.

Pri delujočem motorju in zategnjeni parkirni zavori;

- odvijte cev posode;

- priključite cev 14 kompresorja na dovod posode 19;

- glede na izvedenko vozila povežite ali privijte posodo 19 na kompresor na ravni odtisa 18 posode;

- odvijte pokrovček ventila na kolesu in na ventil privijte nastavek za polnjenje posode 12;

- odklopite vso dodatno opremo, ki je povezana v vtičnice za dodatno opremo vozila;

- obvezno priključite nastavek 13 v vtičnico za dodatno opremo vozila;

- pritisnite stikalo 15 za polnjenje pnevmatike do predpisanega tlaka (glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah«) ;

- po največ 15 minutah prenehajte s polnjenjem in preverite tlak (na manometru 16).

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 16 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato tlak pade.

- nastavite tlak: za povišanje tlaka nadaljujte s polnjenjem s pomočjo garniture, za znižanje pa pritisnite gumb 17.

Če po 15 minutah ne morete doseči minimalnega tlaka 1,8 bar, pnevmatike ni mogoče popraviti; ne nadaljujte z vožnjo in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite ročno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro: počasi odvijte nastavek za polnjenje 12, da preprečite razlivanje sredstva, in shranite posodo v plastično embalažo, da preprečite puščanje sredstva.

- Prilepite nalepko s priporočili za vožnjo na vidno mesto na armaturni plošči.

- Pospravite garnituro.

- Če po končanem prvem polnjenju pnevmatike ta še vedno pušča, je potrebna vožnja za zamašitev luknje.

- Takoj odpeljite s hitrostjo med 20 in 60 km/h, da se sredstvo enakomerno porazdeli po pnevmatiki, in se po 3 kilometrih vožnje ustavite, da preverite tlak.

- Če je tlak višji od 1,3 bar, ampak nižji od priporočenega, ga nastavite (glejte nalepko na robu voznikovih vrat), sicer pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo: popravilo ni možno.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.

Po uporabi garniture za popravilo z vozilom ne smete prevoziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v nobenem primeru ne smete preseči hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih državah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.