Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Princip delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvajati po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »TYRE PRESSURE ACQUISITION«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 3 ali 4, da začnete inicializacijo. Prikaz sporočila »TP ACQUISTION LAUNCHED« pomeni, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba

Vrednost referenčnega tlaka ne sme biti manjša od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Prikaz podatkov na zaslonu

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih tlaka (premalo napolnjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

»CHECK TYRE PRESSURES«

Prižge se kontrolna lučka in prikaže se sporočilo »CHECK TYRE PRESSURES«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»TYRE PUNCTURE«

Prižge se kontrolna lučka , prikaže se sporočilo »TYRE PUNCTURE« in zasliši se zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

»CHECK TYRE SENSORS«

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s sporočilom »CHECK TYRE SENSORS«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori, hkrati pa se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka © in prikaže sporočilo »CHECK TYRE SENSORS«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Zamenjava kolesa

Ker sistem za pravilno ugotavljanje tlaka v kolesih med vožnjo potrebuje kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.