Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prednje pozicijske luči

Odstranite pokrovček B in povlecite za nosilec žarnice 2.

Vrsta žarnice: W5W

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

Smerokazi

Odstranite pokrovček A in nosilec žarnice 1 zasukajte za četrt obrata.

Pri nameščanju pazite, da nosilec žarnice pravilno namestite glede na pozicijski nastavek.

Vrsta žarnice: PY21W.

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Zasenčene luči

Odstranite pokrovček E in nosilec žarnice 6 zasukajte za četrt obrata.

Vrsta žarnice: H7LL.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za priključni okov.

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

Luči za dodatno osvetlitev pri zavijanju

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Odstranite pokrovček D in nosilec žarnice 5 zasukajte za četrt obrata.

Vrsta žarnice: H7

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

Dolge luči

Odstranite pokrovček C.

Odpnite vzmeti 4 in izvlecite nosilec žarnice 3.

Vrsta žarnice: H1

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.