Nazaj na seznam

TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nalepka A

Vidna je pri odprtih voznikovih vratih.

Tlak v pnevmatikah je treba preverjati, ko so te hladne.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, zvišajte predpisani tlak za 0,2 do 0,3 bara (ali 3 PSI). Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (predrtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka na instrumentni plošči. Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Zaradi vaše varnosti in upoštevanja veljavne zakonodaje.

Če je treba pnevmatike zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo dovoljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnevmatike, ali pa morajo biti v skladu s pnevmatikami, ki jih priporoča predstavnik servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Območje B: tlak zraka v pnevmatikah na prednjih kolesih za vožnjo po običajnih cestah

Območje C: tlak zraka v pnevmatikah na zadnjih kolesih za vožnjo po običajnih cestah

Območje D: tlak zraka v pnevmatikah na prednjih kolesih za vožnjo po avtocesti

Območje E: tlak zraka v pnevmatikah na zadnjih kolesih za vožnjo po avtocesti

Območje F: tlak zraka v pnevmatiki rezervnega kolesa

Varna vožnja s pnevmatikami in verigami: glejte 5. poglavje »Pnevmatike«, kjer so navedeni pogoji vzdrževanja in uporabe verig (odvisno od izvedenke).

Polno obteženo vozilo (največja dovoljena skupna teža) in z vleko prikolice.

Hitrost vožnje ne sme biti večja od 100 km/h, tlak v pnevmatikah pa zvišajte za 0,2 bara.

Glede tež glejte 6. poglavje, podpoglavje »Teže«.

Nevarnost, da pnevmatike počijo.