Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Pozicijske luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Prižge se tudi osvetlitev instrumentne plošče.

Stranske pozicijske luči

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Ostale udeležence v prometu seznanjajo z velikostjo vozila.

Prižgejo so ob vklopu pozicijskih luči.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Če je vozilo parkirano na robu cestišča z odprtimi prtljažnimi vrati, se lahko zgodi, da njegove zadnje luči niso vidne. Ostale udeležence v prometu morate opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). Vedno pazite na to, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor ...).

Luči za dodatno osvetlitev pri zavijanju

Pri nekaterih izvedenkah vozila se pri vožnji vovinek s prižganimi zasenčenimi lučmiin pod določenimi pogoji (hitrost, kotzasuka volana, vožnja naprej …) prižgejo dodatne luči za osvetlitev notranje strani ovinka.

Opomba: v določenih primerih daljše uporabe se sistem, ki je predviden za omejen čas delovanja, samodejno izključi.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri zaustavljenem motorju in ugasnjenih lučeh, ko je obroček 3 v položaju 0, potegnite ročico 1 k sebi: zasenčene luči se prižgejo za približno eno minuto. Prižig luči lahko podaljšate tako, da še enkrat potegnete za ročico. To lahko ponovite štirikrat, tako da osvetlitev traja največ štiri minute. Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 3 v kateri koli položaj in nato v položaj 0.

á Dolge luči

V položaju zasenčenih luči povlecite k sebi ročico 1.

Kadar so prižgane dolge luči, je na instrumentni plošči prižgana tudi kontrolna lučka dolgih luči.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite ročico 1 k sebi.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Pri tem uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam prihajajo nasproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- je hitrost vozila večja od približno 45 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2;

- ročico povlecite 1 k sebi.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- ročico ponovno povlecite 1 k sebi;

- ali zasukajte obroček 3 v drug položaj, ne v položaj AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Motnje pri delovanju

Ko se prikaže sporočilo »CHECK LIGHTS« skupaj z opozorilno lučko © in opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 5.

Prednje meglenke delujejo le, če je vključena zunanja osvetlitev. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Zadnja meglenka

Zasukajte srednji obroček 4 ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 5.

Zadnje meglenke delujejo le, če je vključena zunanja osvetlitev. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Ob izklopu zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke ali pa se vključi delovanje prednjih meglenk, če so te v opremi vozila.

e Izklop luči

Obstajata dve možnosti:

- ročno: zasukajte obroček 3 v položaj 0;

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale v izbranem položaju obročka 3.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ko odprete voznikova vrata, vas zvočni signal opozori, da ste pozabili ugasniti luči po izklopu kontakta (da se prepreči izpraznitev akumulatorja).

Električna nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov

Z gumbom A lahko nastavljate višino svetlobnega snopa prednjih žarometov.

Obračajte gumb A, da nastavite žaromete glede na obremenitev vozila.

Ta gumb deluje samo takrat, ko so prižgane zasenčene luči.

Obremenitev

Položaj upravljalnega gumba

Prazno vozilo, samo voznik

0

Voznik in sovoznik(a) ter natovorjen prtljažni prostor (1)

2

Drugi primeri

Po voznikovi oceni

V spodnji razpredelnici je nekaj primerov. Vedno prilagodite stikalo A glede na obremenitev vozila tako, da vidite cesto in da ne zaslepite drugih voznikov.