Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upravljalni gumbi

(pri nekaterih izvedenkah)

1 - Tipka »boljša vidljivost« za sušenje in ogrevanje stekel.

2 - Tipka za izklop klimatske naprave.

3 - Vklop samodejnega načina delovanja.

4 - Prikazovalnik.

5 in 7 - Nastavitev količine dovajanega zraka.

6 in 8 - Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

9 in 10 - Uravnavanje temperature zraka.

11 - Gretje zadnjega stekla in/ali zunanjih ogledal.

12 - Gumb za reciklažo zraka.

Informacije in nasveti za uporabo KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

Avtomatski način delovanja

Pritisnite gumb 3. Na prikazovalniku 4 sveti napis AUTO.

Avtomatska klimatska naprava v večini primerov zagotavlja udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Priporočamo vam uporabo tega načina delovanja.

Za vzdrževanje izbrane ravni udobja in dobre vidljivosti sistem deluje na:

- hitrost ventilatorja;

- porazdelitev zraka;

- upravljanje reciklaže zraka;

- vključitev ali izključitev klimatiziranja zraka;

- temperaturo zraka.

Prikazana sta le temperatura in simbol AUTO.

Funkcije, ki delujejo samodejno, niso prikazane.

- Pritisnite gumb 9 za zvišanje temperature;

- pritisnite gumb 10 za znižanje temperature.

Opomba: nastavitev mejnih temperaturnih vrednosti na “15 °C” in “27 °C” omogoča sistemu, da maksimalno ohladi ali segreje prostor ne glede na zunanjo temperaturo.

V avtomatskem načinu delovanja (na prikazovalniku sveti napis AUTO) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Če spremenite nekatere funkcije, napis AUTO ugasne. Samo spremenjena funkcija ni kontrolirana s strani sistema.

Sprememba avtomatskega načina delovanja

Načeloma sistem deluje samodejno, vendar je možno spremeniti izbiro, ki jo je določil sistem (porazdelitev zraka). Te možnosti so opisane na naslednjih straneh.

Priporoča se uporaba avtomatskega načina delovanja

Avtomatska klimatska naprava v večini primerov zagotavlja udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Različne možnosti spreminjanja so opisane na naslednjih straneh.

Takoj ko je to mogoče, znova vklopite avtomatski način delovanja.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Na voljo je pet kombinacij porazdelitve zraka, ki jih vključite z zaporednimi pritiski na gumba 6 in 8. Puščice na prikazovalniku 4 vas obveščajo o izbrani kombinaciji.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na bočna stekla.

÷ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo, prednja bočna stekla in do nog potnikov.

ô Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

ö Zrak je usmerjen do vseh zračnikov in k nogam potnikov.

F Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Pri ročno izbrani porazdelitvi zraka ugasne kontrolna lučka delovanja na prikazovalniku 4 (avtomatski način delovanja), vendar sistem, z izjemo porazdelitve zraka, še naprej samodejno upravlja vse ostale funkcije.

Na avtomatski način delovanja se vrnete s pritiskom na gumb 3.

Stikalo za vključevanje ali izključevanje klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

S pritiskom na gumb 2 izključite avtomatski način delovanja: napis AUTO ugasne na prikazovalniku 4 in prižge se napis AC OFF.

Opomba: pri vključeni funkciji za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla) se samodejno vključi delovanje klimatske naprave. Na avtomatski način delovanja se vrnete s pritiskom na gumb 3.

Spreminjanje hitrosti ventiliranja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja hitrost ventiliranja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

S pritiskom na gumba 5 in 7 zapustite avtomatski način delovanja.

S tema tipkama lahko povečate ali zmanjšate hitrost ventiliranja.

Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in/ali zunanjih ogledal

Pritisnite na gumb 11, prižge se kontrolna lučka.

Ta funkcija omogoča sušenje električnega zadnjega stekla in/ali zgornjih zrcal električnih zunanjih ogledal.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na gumb 11. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

V hladnem vremenu sistem klimatiziranja v avtomatskem načinu delovanja ne deluje takoj z maksimalno močjo, temveč progresivno, dokler se motor ne segreje toliko, da omogoča ogrevanje potniškega prostora. To lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 1, prižgejo se kontrolne lučke na gumbih 1 in 11.

Napis AUTO na prikazovalniku 4 ugasne.

Ta funkcija omogoča odmrzovanje in sušenje vetrobranskega stekla, sprednjih bočnih stekel in zunanjih ogledal.

Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava, gretje zadnjega stekla in/ali ogrevanih ogledal, recikliranje zraka pa se izključi.

Pritisnite gumb 11, če ne želite vključiti gretja zadnjega stekla in/ali ogrevanja zunanjih ogledal.

Opomba: če želite zmanjšati pretok zraka (ki glede na izbrano stopnjo povzroča rahlo šumenje v potniškem prostoru), pritisnite na gumb 5.

Funkcijo izključite bodisi:

- s ponovnim pritiskom na gumb 1;

- ali na gumb 3 (na prikazovalniku se prižge napis AUTO).

Reciklaža zraka

Reciklažo zraka vključite s pritiskom na gumb 12 (na prikazovalniku se prižge simbol).

Pri tem načinu delovanja se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...).

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb 12, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.